Tot slot,

Dank voor je aandacht. We hopen dat je door het lezen zoveel mogelijk bent bijgepraat over alles aangaande 'corona' binnen onze organisatie. Blijf alert op je eigen gezondheid en die van jouw familieleden. Samen zijn we sterk! Mocht je vragen hebben mail naar communicatie@iddinkgroup.com

© Dit is een interne uitgave van Iddink Group. Uitgave september 2020. Eindredactie: Team Communicatie Iddink Group.