Het zuiden krijgt een groene route naar het hbo

Het Groene Lyceum: een nieuwe leerroute voor praktisch ingestelde leerlingen met havo in het advies


Helicon Opleidingen verzorgt eigentijds groen vmbo- en mbo-onderwijs in het zuiden van land. In schooljaar 20/21 start Helicon met het Groene Lyceum, een praktische leerroute die vmbo en mbo ‘invlecht’ en helemaal gericht is op doorstroom naar het hbo.

Praktisch onderwijs voor leerlingen met havo in het advies

Helicon ontwikkelt het Groene Lyceum voor leerlingen die havo in hun advies hebben én geïnteresseerd zijn in de groene thema’s. De doorlopende leerlijn is ideaal voor ondernemende leerlingen die het liefst praktisch leren en, op termijn, naar het hbo willen. Deze groene doeners komen bij de nieuwe opleiding van Helicon helemaal tot hun recht; theorie en praktijk worden er naadloos verweven, de inhoud van vmbo en mbo lopen in elkaar over. De algemeen vormende vakken krijgen leerlingen op havo-niveau. Daarnaast krijgen ze beroepsgerichte vakken, eerst op vmbo- en daarna op mbo-niveau. Er is bovendien veel aandacht voor studie- en onderzoeksvaardigheden.

In zes jaar tijd behalen de leerlingen zowel een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) als een mbo-diploma op niveau 4. Daarna zijn ze helemaal klaar voor een hbo-vervolgopleiding. Hoewel de jongeren met groene thema’s werken, kunnen ze straks ook doorstromen naar andere richtingen in het hbo. In het noorden van het land zijn al vergelijkbare opleidingen te vinden die ook het stempel Groen Lyceum dragen. In Zuid-Nederland is Helicon de eerste onderwijsinstelling die volgens dit principe gaat werken.

Denken in eindtermen, niet in methodes

Bij Helicon is Yvette Guiaux projectleider van het Groene Lyceum. In haar rol is ze verantwoordelijk voor de inrichting en uitrol van het nieuwe concept. “Het is geweldig om hiermee bezig te zijn”, vertelt ze. “We bedienen kinderen met havo in hun advies die gecharmeerd zijn van groen onderwijs en met hun praktische stijl van leren niet op de havo gedijen. Het is fantastisch dat wij deze kinderen straks precies kunnen bieden wat ze nodig hebben. Ik krijg hier superveel energie van.”

Het Groene Lyceum vervlecht vmbo- en mbo-onderwijs. De docenten die op het Groene Lyceum aan de slag willen, moeten daar gericht voor solliciteren. “We gaan aan de slag met een klein team van vakdocenten”, vertelt Guiaux. “Daarbij moet je denken aan de verplichte AVO-vakken zoals wiskunde en biologie. Daarnaast hebben we mensen nodig voor de verschillende praktijklessen.”

De nieuwe opzet vergt een andere manier van werken dan de meeste Helicon-docenten op dit moment gewend zijn. Omdat vmbo en mbo vervlochten zijn, kunnen de docenten niet blind een methode volgen die leerlingen klaarstoomt voor het vmbo-eindexamen. “We denken niet vanuit de methode, maar vanuit de eindtermen”, vertelt Guiaux. Dat vergt een behoorlijke omschakeling. “Je moet loskomen van je vertrouwde methode. Dat kan spannend zijn.”

Praktische uitdagingen

Ook praktisch moeten er door Helicon nog wat punten op de i gezet worden. Zo wordt bekeken of de leerlingen in leerjaar 5 en 6 keuzedelen kunnen gaan volgen bij andere vestigingen van Helicon Opleidingen. Dat kan betekenen dat leerlingen behalve in Eindhoven ook in Tilburg, Helmond of Den Bosch onderwijs volgen. Dat kan voor praktische problemen zorgen, bijvoorbeeld omdat de leerlingen nog op de middelbare school zitten, waardoor ze volgens DUO nog geen recht hebben op een OV-kaart. Diezelfde vraag geldt voor de bekostiging. “Blijven het vo-leerlingen? Wanneer worden het mbo-studenten? Feitelijk is deze vorm van onderwijs een combinatie van die twee.” Helicon wacht met spanning op de uitwerking van het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

Een ander praktisch punt is het gebruikte leerlingvolgsysteem. Helicon gebruikt Magister voor de vmbo-leerlingen en Eduarte voor het mbo-onderwijs. De opzet van het Groene Lyceum echter, vereist ook dat beide systemen naadloos integreren. “Dat is op dit moment nog niet het geval”, zegt Guiaux. “Nu zou het nog betekenen dat we de leerlingen handmatig en van het ene systeem naar het andere over moeten zetten. Het liefst wil je helemaal niet halverwege overstappen. Maar we zijn in overleg met Iddink Group en ik heb goede hoop voor de toekomst.”

"Helicon ontwikkelt het Groene Lyceum voor leerlingen die havo in hun advies hebben én geïnteresseerd zijn in de groene thema’s."

Bouw een nuljaar in

Het Groene Lyceum wil nauw gaan samenwerken met leerbedrijven in Eindhoven. Vanaf het vierde jaar gaan de leerlingen ook op stage. De reacties uit het veld zijn enthousiast. “We zitten in de gemeente Eindhoven, in de Brainport regio. En we zitten naast de High Tech Campus; wij zien allerlei mogelijkheden voor samenwerking. In deze hoek van het land is veel werk te vinden voor onze leerlingen.” Naast bedrijven volgen ook andere onderwijsinstellingen de ontwikkelingen van Helicon met veel interesse. Guiaux heeft een belangrijke tip voor bestuurders die vmbo en mbo ook zouden willen combineren.

“Neem de tijd”, zegt ze. “Ga te rade bij de andere Groene Lycea in het land. Haak bij ze aan, dat hebben wij ook gedaan. Word lid van de landelijke vereniging. En bouw een nuljaar in, waarin je alles goed voorbereidt.” Voor Helicon is dat voorbereidingsjaar het schooljaar 19/20. In 2020 gaan de deuren open voor de eerste 29 leerlingen. Een jaar later volgt Helicon Opleidingen Nijmegen met de start van het Groene Lyceum.

Meer weten? Ga naar de website van het Groene Lyceum van Helicon Opleidingen.

Dit artikel hoort bij de serie onderwijslogistiek. Lees ook deze artikelen.