Elk niveau heeft zijn eigen stem in de ontwikkeling

Zo speelt Eduarte in op wensen van de markt (en die van u)


Eduarte is voortdurend in ontwikkeling. Het is daarbij de kunst om onze tijd en energie aan het bouwen van de juiste functionaliteiten te besteden. Om de juiste keuzes te maken, luisteren we heel goed naar de wensen van onze gebruikers. Ontdek op welke manieren we de vinger aan de pols houden, informatie uit de markt halen en u en uw collega’s ook persoonlijk in staat stellen om suggesties in te dienen.

Direct naar:

We halen gestructureerd informatie op

Wij vinden het belangrijk relevante en gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden om de (onderwijs)processen binnen de scholen nóg beter te faciliteren. Er vindt dan ook continu (markt)onderzoek plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De overlegstructuur die dat mogelijk maakt, ziet er als volgt uit:

Overlegstructuur

In deze structuur nodigen we de besturen op regelmatige basis uit voor een ronde tafel. Tijdens die bijeenkomsten gaan we op strategisch niveau in op de ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs op langere termijn. In het directieoverleg bespreken we op tactisch niveau welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor de roadmap van Eduarte. In de expertpanels bespreken we met de gebruikers hoe wijzigingen concreet vorm gaan krijgen. Daarnaast doen onze experts op het gebied van gebruiksvriendelijkheid (UX-designers) onderzoek naar het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. Ook dit leidt tot verbetervoorstellen.

Op deze manier halen we op alle relevante niveaus gestructureerd informatie en feedback uit de markt en krijgen we inzicht in de behoeftes. Die behoeftes variëren van het kunnen inspelen op onderwijstrends tot het gebruiksvriendelijker maken van een specifieke module. Op basis van deze inzichten bepalen we vervolgens welke functionaliteiten doorontwikkeld worden en in welke volgorde we ze opleveren.

Onafhankelijk onderzoek

Iedere twee jaar laten wij een onafhankelijk onderzoeksbureau een marktverkenning doen. Aan de hand van deze verkenning krijgen wij een beeld van de voortgang en acceptatie van langetermijnontwikkelingen in de mbo-onderwijsmarkt. Deze marktverkenning biedt ons daarmee een toets voor onze visie en vond onlangs weer plaats. Een groot aantal klanten verleende medewerking aan dit onderzoek. Wij bereiden een digitale klantsessie voor, die in de komende maanden zal plaatsvinden. In die sessie zullen de uitkomsten van dit onderzoek eveneens worden toegelicht. Onderstaand delen we alvast een aantal inzichten met u.

Bron: Simon-Kucher & Partners marktonderzoek onder mbo-scholen in Nederland van 8 tot 23 juni 2020

(N=35 geïnterviewden, N=19 mbo-scholen)

Op het gebied van de performance van Eduarte geven instellingen aan dat Eduarte een verbetering heeft laten zien in het afgelopen jaar. Maar we zijn er nog niet. Andere zaken die deelnemers aan het onderzoek laten weten:

  • Respondenten hechten veel belang aan stabiliteit, privacy en security & compliance.
  • Verbeteringen op de basis dienstverlening worden hoger gewaardeerd dan nieuwe functionaliteiten. Dat geldt ook voor het inzetten op een meer flexibele set-up.
  • De score van Eduarte kan verbeteren als de integratiemogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verbeterd worden.

Het vernieuwde wensenproces

Vorig jaar is het Service Level Agreement (SLA) van Eduarte vernieuwd. Hierin hebben we een stemproces geïntroduceerd waarmee de gebruiker directe invloed heeft op de volgorde waarin wensen en bugs door ons opgepakt worden. Dit helpt ons een betere balans te vinden tussen het tijdig oplossen van bugs en het introduceren van nieuwe functionaliteiten. Sinds 1 september kunnen alle geautoriseerde Eduarte Service-gebruikers van uw onderwijsinstelling suggesties voor verbetering aangeven. Eerder ingebrachte wensen zijn door de servicemanagers van een instelling zelf beoordeeld en samengebracht in een top 5.

De suggesties worden gedegen getoetst en gewogen op:

  • Is de suggestie generiek voor meerdere klanten / gebruikers?
  • Hoeveel gebruikers hebben voordeel indien de suggestie wordt ontwikkeld?
  • Wat is de impact op de onderwijsprocessen bij scholen?
  • Wat is de inspanning om de suggestie te honoreren?

Suggesties worden, na beoordeling, ondergebracht in een wensenlijst op thema. Vervolgens kunnen de Eduarte Service-gebruikers per kwartaal invloed uitoefenen door hun stem uit te brengen op items uit die wensenlijst. Op deze manier heeft uw schoolinstelling, naast de bestaande overlegstructuur, direct invloed op de verdere ontwikkeling van Eduarte. De eerste stemperiode start begin november.

Dashboard Wensenproces Eduarte, de data zijn fictief.

Prioriteiten met het Service Level Agreement (SLA)

De afspraken in dit SLA bieden een prima basis voor Eduarte en de instellingen. We zijn vastbesloten ons te houden aan de afgesproken doorlooptijden.

Het is op dit moment echter lastig te voorspellen of deze doorlooptijden ook haalbaar blijken te zijn. Daarom start deze nieuwe aanpak met een proefperiode. Die periode loopt tot eind van 2020. Tijdens deze periode monitoren we de doorlooptijden van de incidenten. Aan het einde van de proefperiode evalueren we het verloop en komen met een voorstel voor het vervolg.

Bij het in productie nemen van het nieuwe SLA richten we ons eerst op de huidige ingebrachte lage prioriteit bugs en wensen. Om te bepalen waarop onze teams zich vooral op moeten richten, vragen we elke instelling om een top vijf te maken van openstaande wensen en een top vijf van bugs. We gebruiken al deze items vervolgens als input voor het stemproces. De overgebleven bugs en wensen laten we daarna buiten beschouwing.

Laatste stap formalisering Elke onderwijsinstelling heeft het nieuwe Eduarte SLA ontvangen. Het nieuwe SLA biedt de basis voor onze samenwerking met u.

Meer weten over het SLA? Bekijk www.eduarte.nl/sla

Weten hoe we van idee naar verbetering gaan? Wat de ontwikkelingen zijn waar Eduarte zich het komende jaar op richt? Echt vragen kunnen stellen aan collega mbo-scholen die een bepaalde implementatie hebben gedaan?

Schrijf u dan vrijblijvend in voor het ontvangen van informatie over de Eduarte webinars. We ontmoeten u graag online.