Trends in het MBO

Onderwijsveld bepaalt in belangrijke mate Eduarte ontwikkeling


Eduarte is voortdurend in ontwikkeling. De richting waarin de software zich ontwikkelt, wordt in belangrijke mate bepaald door tendensen in het onderwijsveld. Wat zijn de belangrijkste trends in het mbo en hoe kan Eduarte daar invulling aan geven? We vroegen het aan Ton Weenk en Karin Kuster, respectievelijk Product Manager van Eduarte en Hoofd Product Management Iddink Group.

Product Manager Ton Weenk is verantwoordelijk voor de manier waarop Eduarte zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Dat bepaalt hij natuurlijk niet alleen. De ontwikkelkeuzes worden onder meer beïnvloed door politieke beslissingen, door concrete wensen van gebruikers en door onderzoek. Recent rondde Iddink Group in samenwerking met adviesbureau Simon-Kucher & Partners een groot gebruikersonderzoek naar Eduarte af (zie artikel 'Iedereen een stem'.). Ton: “Regelmatig spreken we op allerlei niveaus met klanten en experts. Op die manier zorgen we ervoor dat we aangesloten blijven bij de markt. Ons uitgangspunt is dat we waardegedreven ontwikkelen. Dat betekent dat we alleen iets ontwikkelen als er behoefte aan is en als we zeker weten dat de verbetering toegevoegde waarde levert en past bij onze ambities.” Continuïteit is een vorm van waarde. Dat geldt ook voor stabiliteit, efficiency, leerrendement of kostenbesparingen. Ton: “Ons ontwikkelproces is zodanig ingericht dat we die beoogde waarde eerst vooraf bepalen. Het dwingt ons om vooraf goed na te denken over alles waar we tijd en energie in gaan steken.”

Maar wat zijn nou de belangrijkste trends in de markt. En hoe beïnvloeden die de ontwikkeling van Eduarte? Ton Weenk en Karin Kuster delen een aantal observaties.

Onderwijs wordt flexibeler

“Meer keuzevrijheid voor de student hangt al jaren in de lucht”, vertelt Ton. “Het mbo is op meerdere terreinen bezig om studenten meer flexibiliteit te bieden. Dat kan gaan over inhoud, tempo of wijze van onderwijs verzorgen. Je zou je voor kunnen stellen dat studenten over de grenzen van hun eigen ROC heen kijken en bijvoorbeeld lessen gaan volgen bij andere mbo-opleidingen. Als een student een onderdeel wil volgen bij een andere ROC waar de recensies goed zijn, moet dat kunnen.”

Als het om flexibel onderwijs gaat, zijn er diverse smaken en vormen denkbaar. Eduarte ondersteunt standaard een aantal van die varianten en helpt daarmee onderwijsinstellingen vooruit die flexibeler willen gaan werken met hun studenten. “ROC’s zijn voor tachtig procent vergelijkbaar. Er is veel overlap, bijvoorbeeld op het gebied van de administratieve organisatie en de manier waarop lessen ondersteund worden. Daarom streven we ernaar om onze software meer te standaardiseren. Daarnaast zorgen we ook voor standaardinrichtingen die ontwikkeld worden op basis van best practices. Al onze klanten werken met dezelfde software. Die standaardisering vinden scholen prettig.” Ook met standaard software blijft er nog genoeg te kiezen en te configureren over. “Eduarte biedt onderwijsinstellingen voldoende ruimte om hun eigen kleur te blijven geven aan de manier van werken”, aldus Ton.

Roosteren wordt steeds complexer

De groeiende populariteit van differentiatie zorgt er overigens voor dat het werk van de roostermaker steeds ingewikkelder wordt. Ton: “Onderwijslogistiek wordt steeds complexer. We zien daarom dat er vaker en sneller roosters geïmporteerd moeten worden in Eduarte. Bij een groter ROC heb je het dan al snel over vele duizenden tot soms wel honderdduizend afspraken. Dit heeft grote impact op de manier waarop we met marktleider Xedule en andere roosterpakketten koppelen. We werken voortdurend aan die koppeling om hem zo efficiënt mogelijk te laten werken. Op dit moment werken we aan een versie die alleen de veranderingen ten opzichte van een vorige versie van het rooster verwerkt, zodat de import van het rooster veel minder capaciteit kost.”

“Eduarte perst onderwijsinstellingen nooit in een keurslijf.”

Ton Weenk

Product Manager

Meer blended learning, maar ‘echt’ contact blijft belangrijk

Digitaal onderwijs heeft een plaats gekregen in het mbo-onderwijs. En hoewel steeds meer leermiddelen online beschikbaar zijn, blijven docenten in het mbo het fysieke contact als onmisbaar ervaren. Ton: “Dat heeft met verschillende zaken te maken. Er zijn bijvoorbeeld groepen mbo-studenten die vanwege hun thuissituatie minder goede mogelijkheden hebben om online les te volgen. Daarnaast heb je in het mbo veel praktijklessen die je alleen fysiek uit kunt voeren.” Ook de veranderende rol van de docent vergroot het belang van fysieke aanwezigheid. “Docenten in het mbo zijn steeds meer begeleider, inspirator en coach. Vanuit die rol is fysiek contact belangrijker dan ooit.” Dat betekent dat een mengvorm van fysiek en digitaal lesgeven het beste van twee werelden combineert. Karin Kuster, hoofd Product Management, benadrukt de consequenties van het coronavirus op de praktijklessen :"Het steeds minder praktijkervaring kunnen bieden aan studenten in voor- en examenjaren door de coronacrisis heeft uiteindelijk effect op de schoolvisie en beleid op begeleiding. Ook de rol van de docent kan hierdoor noodzakelijk veranderen. Over die ontwikkeling en de behoeften houden we nauw contact met besturen en gebruikersgroepen."

“Docenten blijven áltijd de bepalende factor bij het coachen en begeleiden van studenten."

Karin Kuster

Hoofd Product Management Iddink Group

Automatiseren en innoveren

Als het gaat om digitalisering, heeft het mbo de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Papieren processen behoren binnen steeds meer mbo’s tot het verleden. Daarmee zijn veel organisaties klaar voor de volgende stap: automatisering. Ton: “Het automatiseren van processen stelt je in staat om de administratieve lastendruk te verlagen en docenten te laten doen waar ze goed in zijn: lesgeven.

Sommige werkzaamheden kunnen zodanig geautomatiseerd worden dat ze bij wijze van spreken met één druk op de knop uitgevoerd kunnen worden, zonder dat er nog mensen aan te pas komen. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal ondertekenen van stageovereenkomsten. De achterliggende workflow zorgt dat alle vereiste handtekeningen verzameld worden.”

Technologische innovaties hebben de voortdurende aandacht van Eduarte. Karin: “We kijken bijvoorbeeld met veel interesse naar de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. KI kan docenten en instellingen op termijn helpen om betere beslissingen te nemen.” Ton: "Waar we ook naar kijken, is blockchain. Dat is een techniek waarbij gegevens zodanig worden opgeslagen dat fraude niet mogelijk is. Een bekende toepassing van blockchain is bitcoin. Je zou diploma’s, certificaten en andere bewijsstukken van studenten in een blockchain op kunnen slaan. Vervolgens kun je studenten in staat stellen om anderen toegang te geven tot die gegevens. Zo help je studenten om meer controle te houden over hun informatie. Ik zie dit overigens niet binnen nu en twee jaar gebeuren, maar het is zeker iets waar wij met veel belangstelling naar kijken.”

Ton en Karin verwachten overigens niet dat slimme software op termijn de rol van de docent over kan nemen. “Systemen kunnen het onderwijsproces effectiever maken. Maar docenten blijven áltijd de bepalende factor bij het coachen en begeleiden van studenten.”

Recent onderzoek door Simon-Kucher & Partners onderschrijft de observaties van Ton Weenk. Het team van Eduarte gaat deze uitkomsten de komende tijd verder valideren in de markt. Wilt u weten op basis van welke informatie wij nog meer richting geven aan de ontwikkeling van Eduarte? Lees dan ook het artikel “Iedereen een stem”.