DE RICHTING
VAN IDDINK GROUP

ONZE MISSIE

Jezelf ontwikkelen

ONZE VISIE

AAN staan om vooruit te komen

DE POSITIONERING

Iddink Group leidt de digitale ontwikkelingen

Onze eigen transformatie van distributiebedrijf naar service provider

De wereld om ons heen verandert. De verregaande digitalisering, de veranderende rol van docenten, de impact van e-commerce en de behoefte aan 24/7 dienstverlening hebben invloed op onze dienstverlening en hoe wij onze organisatie inrichten.


  • Wie willen we zijn?
  • Hoe moeten en willen we ons gedragen?
  • Op welke manier bieden we onze dienstverlening aan?
  • Wat zijn dan die ontwikkelingen?