TRENDS

Deze trends in het onderwijs

bepalen onze koers

TRENDS IN HET ONDERWIJS

Iddink Group ziet drie belangrijke trends in het onderwijs:

  1. Gepersonaliseerd en adaptief leren
  2. Digitalisering van het onderwijs
  3. Flexibilisering van het onderwijsproces

Deze trends zijn bepalend voor de inrichting van onze productontwikkeling en daarmee de contouren van ons portfolio.

Wat is de rol van Iddink Group daarbij?

Als service provider bieden wij onze klanten, de onderwijsinstellingen, producten en diensten aan waarmee zij hun onderwijsvisie invulling geven.

Kortom WIJ HELPEN!

  • Zodat scholen hun leerlingen, studenten en docenten kunnen voorzien van leermiddelen en -oplossingen.
  • Om scholen zichzelf te laten managen door een solide administratie.
  • Om scholen te laten leren en lesgeven en zo invulling aan hun visie op onderwijs te geven.