Een goed begin

Eind augustus hebben wij met elkaar gevierd dat Sanoma en Iddink Group samen verder mogen gaan. Daar zijn wij uiteraard zeer blij mee! De komende tijd gaan we met elkaar de samenwerking inhoudelijk verder vormgeven. Dit zal er voor iedereen mogelijk anders uitzien. Immers, sommige afdelingen zullen meer met elkaar gaan samenwerken dan andere. Maar voor iedereen geldt dat een goede samenwerking begint met een goede kennismaking.

Daarom informeren we jullie graag uitgebreid over Sanoma en Sanoma Learning. In dit online magazine lees je volop informatie over wie we zijn en wat we doen. En natuurlijk hebben we er ook voor gezorgd dat medewerkers van Sanoma Learning - en Malmberg specifiek – over alle benodigde informatie over Iddink Group beschikken. Zo zorgen we voor een goed begin van onze gezamenlijke toekomst.


Ik wens je veel lees- en werkplezier en kijk ernaar uit om samen met jou en alle andere medewerkers van Iddink Group de toekomst van Sanoma Learning in Europa verder vorm te geven.


John Martin

CEO Sanoma Learning