Handig om
te weten

Beursgenoteerd

Sanoma Learning maakt deel uit van Sanoma Group welke beursgenoteerd is aan de Nasdaq in Helsinki. Onze relaties en belanghebbenden weten dat wij op ethisch verantwoorde wijze handelen, open en eerlijk zijn en dat wij ons houden aan wetten en regels.


Het intern en extern delen van beursgevoelige informatie is gebonden aan specifieke regelgeving. Zo kan het zijn dat informatie alleen publiekelijk gemaakt wordt wanneer de beurs gesloten is. Dit heeft dan ook weer effect op de wijze en het tijdstip waarop we jullie kunnen informeren. Zoals ook nu het geval is, kan je geen vertrouwelijke informatie delen met externen. Dat blijft natuurlijk erg belangrijk.

Praten met de pers

Gebeld worden door een journalist en even snel een vraag beantwoorden, deden we al niet. Maar nu is het helemaal niet meer de bedoeling. Onze woordvoerder Pieter Dubois handelt deze vragen af en afhankelijk van het type vraag zal hij contact hebben met de inhoudelijk verantwoordelijke binnen onze organisatie of de afdeling Communicatie van Sanoma Learning.

E-learnings

Alle medewerkers van de bedrijven die onder Sanoma Learning vallen volgen jaarlijks compliance trainingen via e-learningmodules. Iedere Iddink Group medewerker ontvangt binnenkort een uitnodiging om deze te volgen.

Onze gedragscode

Bij Iddink Group hebben we goede afspraken over hoe we ethisch en verantwoord werken. Bij een beursgenoteerd bedrijf, zoals Sanoma Group, is dat allemaal nog strakker geregeld en vastgelegd. Ook van jou als ‘nieuwe’ collega van Sanoma wordt verwacht dat je je houdt aan de gedragscode. Wat houdt dat in?


De gedragscode (Code of Conduct) van Sanoma heeft betrekking op talloze aspecten van ons werk: hoe we met onze klanten omgaan, hoe we zakendoen met onze leveranciers, hoe we denken over mensenrechten en corruptie, hoe we zorgen voor onze werknemers en het milieu enzovoort. Iedere medewerker van Sanoma heeft de verantwoordelijkheid volgens de code te werken.

Vragen? Mail naar communicatie@iddinkgroup.com en je ontvangt een antwoord!

© Dit is een interne uitgave van Sanoma Learning en Iddink Group. Uitgave september 2019. Eindredactie: Team Communicatie Iddink Group.