Malmberg
in een
notendop

Basisonderwijs

Bingel

Bingel is een nieuw adaptief leerplatform voor het basisonderwijs die digitale intelligentie combineert met didactische kwaliteit. In Bingel krijgt een kind adaptief een makkelijkere of moeilijkere oefening aangeboden, naargelang het antwoord op de vorige oefening. Of werkt een kind aan kennis, inzichten en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind.

Lesmethodes

Malmberg heeft lesmethodes voor de vakken lezen, rekenen, taal, Engels, kleuters en peuters, schrijven, zaakvakken en verkeer. De nieuwste versies van de rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen komen beschikbaar in Bingel vanaf schooljaar 2019-2020.

Voortgezet onderwijs & mbo

MAX methode

In het voortgezet onderwijs en mbo bieden we de docenten met MAX nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Met een MAX-methode mogen leerlingen hun boeken houden en krijgen ze altijd toegang tot de online leeromgeving. De kracht van de MAX methode is dat boek en online elkaar versterken. De leerlingen kunnen online op hun eigen niveau en tempo de leerstof verwerken en zelfstandig oefenen. Hierbij krijg je als docent direct real-time inzicht in de voortgang van je klas en zie je welke leerlingen extra persoonlijke aandacht nodig hebben.

Lesmethodes

Malmberg heeft in het voortgezet onderwijs lesmethodes voor biologie, verzorging, scheikunde, nask / natuurkunde, nask/techniek, mens en natuur, rekenen en wiskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde en mens en maatschappij, Nederlands, Engels, Frans en Duits. Voor het mbo heeft Malmberg lesmethodes voor rekenen, taal en zorg & welzijn.

“Blended leren, je krijgt er heel veel voor terug; je maakt van tevoren eenkleine investering, maar naderhandkun je veel sneller werken”.

Lillian de Ruiter, Develstein College

Bureau ICE - eerlijk inzicht in ontwikkeling van kennis en talent

Bureau ICE is zo’n 30 jaar gestart met het ontwikkelen van toetsen voor de overheid op het gebied van integratie en inburgering. Sinds 2012 is Bureau ICE onderdeel van Sanoma Learning, om de kindvriendelijke toetsen in het basisonderwijs mogelijk te maken. “Deze stap past bij de ambities van Bureau ICE om eerlijke en optimale ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken”, zegt Managing Director Michiel Colenbrander

Eindtoets voor het basisonderwijs

In 2014 werd het voor basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen. Deze verplichting bood de mogelijkheid een eindtoets te ontwikkelen die écht recht doet aan de talenten van een kind. Winfried: “We maakten de IEP, een eindtoets die helemaal aansluit bij de belevingswereld van een kind. Krap vier jaar later maakt ruim een derde van alle kinderen deze mooie eindtoets. Dé reden voor ons om ook een leerlingvolgsysteem te ontwikkelen.”

Advies, trainingen en leerlingvolgsysteem in het voortgezet onderwijs

Michiel: “Het voortgezet onderwijs maakte ondertussen kennis met onze trainingen en het toetsplatform TOA, later samengevoegd tot JIJ!. Met JIJ! inspireren en stimuleren we het voortgezet onderwijs tot het maken van een toetsbeleid en toetsen om van te leren: voor leerlingen, docenten en scholen.”

Grootste platform in het mbo

Met het toetsplatform TOA werd ICE dé leverancier van gecertificeerde examens voor de generieke vakken. Winfried: “Ruim 90% van alle mbo-scholen maakt gebruikt van dit toetsplatform en we zijn al meer dan 10 jaar marktleider. Daarnaast verzorgen we trainingen voor onder andere assessoren, vaststellers en examencommissies. Ook geven we advies over examenproducten, examenprocessen en de borging van een kwalitatief goede examinering. Zo werken we in het basis-, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs aan eerlijk inzicht in de ontwikkeling van kennis en talent.”