Samenwerking

“Dankzij het samenwerken van onze twee bedrijven, kunnen we onze bedrijfsprocessen beter op elkaar afstemmen”

“Dankzij het samenwerken van onze twee bedrijven, kunnen we onze bedrijfsprocessen beter op elkaar afstemmen”, zegt Wijnand. “De ene afdeling van Iddink Group en Malmberg zal eerder wat van de intensievere samenwerking merken dan de andere. Samen met Simon Kucher & Partners, een extern adviesbedrijf, geven we invulling aan ons jaarplan en maken we de verdere ideeën concreet. Ook andere uitgevers en distributeurs zullen profiteren van deze stap. Het gaat ons dus nadrukkelijk om de samenwerking in de hele markt. De sleutel voor het oplossen van de uitdagingen in het onderwijs ligt immers in de samenwerking tussen alle partijen.”

Stip op de horizon

Ons uiteindelijke doel is dat we toepassingen ontwikkelen die ervoor zorgen dat docenten meer tijd overhouden voor de leerling, zodat persoonlijk onderwijs op maat nog concreter ingevuld kan worden. Dankzij eenvoudige toegang, vak- en methode-overstijgende dashboards en het slimmer aanbieden van leerstof in de beschikbare platformen kunnen we in die behoefte voorzien.

Wijnand: “Onze oplossingen zijn faciliterend en maken het mogelijk dat scholen hun eigen visie op onderwijs handen en voeten kunnen geven.”
Rimco: “Met diverse teams wordt gekeken welke nieuwe verdienmodellen ontwikkeld kunnen worden en wat er moet gebeuren om dit te realiseren. Kortom, werk aan de winkel leuk werk dat inspireert!”

Wijnand: “Iddink Group blijft nauw samenwerken met alle uitgevers. De gecreëerde oplossingen en platformen zullen voor de hele markt beschikbaar zijn en blijven.”

Samenwerken binnen een set van belangrijke spelregels

De ACM heeft haar akkoord op de overname gegeven, mits een aantal belangrijke spelregels in acht wordt genomen. Deze zogenoemde ‘remedies’ zullen strikt worden nageleefd aangezien Sanoma Learning hier ook jaarlijks op ge-audit wordt.

De remedies:

  1. Gelijke toegang tot Magister. Alle uitgeverijen hebben dezelfde interactiemogelijkheden met Magister en overeenkomstige platformen; Malmberg mag op geen enkele wijze worden voorgetrokken.
  2. Concurrentiegevoelige informatie mag niet gedeeld worden tussen beide bedrijven. Hiertoe worden technische en organisatorische maatregelen genomen, waaronder het opzetten van technische firewalls, het implementeren van een strikte procedure voor verlening van toegang tot elkaars systemen en werknemers van Malmberg en Iddink Group ontvangen jaarlijks een training op het gebied van corporate compliance.
  3. Iddink Group en Malmberg behouden eigen commerciële afdelingen. Beide organisaties behouden hun eigen sales- en marketingorganisaties. Werknemers van Malmberg zijn niet betrokken bij commerciële onderhandelingen van Iddink Group en vice versa.
  4. Cooling down voor vacatures van commerciële functies van 12 maanden.

Afhankelijk van je rol en functie ontvang je de aankomende periode aanvullende informatie over deze remedies. Mocht je vragen hebben, of twijfel je wat je wel of niet mag delen met een Malmberg-collega? Doe dan een dubbelcheck bij Sanne van Steenbergen.