Welkom bij Sanoma!

Susan Duinhoven

President & CEO Sanoma Group

Met veel plezier en trots heet ik je via dit digitale magazine van harte welkom bij Sanoma. Na een intensieve voorbereidingsperiode ben ik zeer verheugd dat Iddink Group vanaf nu tot de Sanoma-familie behoort. Samen kunnen we de krachten bundelen met complementaire producten en diensten in de onderwijsmarkt. Ik ben ervan overtuigd dat we met de prachtige producten, zoals Magister en Eduarte, een enorme stap gaan zetten in de verdere digitale transformatie van het onderwijs en in het aanbieden van persoonlijk onderwijs. Dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs én biedt volop uitdagingen.

Iddink Group blijft als een zelfstandige organisatie opereren binnen het bedrijfsonderdeel Sanoma Learning. Wijnand Spring in ’t Veld blijft in zijn rol als managing director het vertrouwde gezicht voor jullie en de markt. De aankomende maanden gaan we de ideeën over de samenwerking verder concretiseren. En ervoor zorgen dat jij je - als onze nieuwe collega - gaat thuis voelen bij Sanoma. Dit magazine is daarin een eerste stap.


Nogmaals welkom en laten we er met elkaar een groot succes van maken!


Susan Duinhoven, President & CEO Sanoma Group