Het is, voor de bekostiging, van belang dat uw administratie synchroon blijft met de registers van DUO. Immers uw bekostiging wordt gebaseerd op de informatie in de registers van DUO. Om deze registers actueel te houden worden vanuit Magister, op basis van mutaties die u vastlegt, real-time gegevens uitgewisseld met de registers van DUO.

DUO geeft op deze uitwisselingen een aantal belangrijke terugkoppelingen waar u goed aandacht aan moet besteden:

  • De berichten die Magister ontvangt vanuit DUO kunnen signalen of een ‘afkeuring’ bevatten.
  • De KWC (kwaliteitscontrole) bestanden, die DUO iedere maandag voor u klaarzet in uw DUO omgeving, kunnen signalen bevatten.

Als u beide terugkoppelingen goed afhandelt, zijn Magister en de registers synchroon. In de praktijk is er natuurlijk altijd het risico dat iets niet goed wordt afgehandeld of over het hoofd wordt gezien. Daarom heeft Magister het registratieoverzicht (RO) ontwikkeld, waarmee u overzicht houdt, tijd én geld bespaart.

Hoe spoort u snel verschillen op?

Met het registratieoverzicht (RO), krijgt u een bestand met de actuele stand van de registers van DUO. U kunt het RO aanvragen via DUO. Magister biedt u de mogelijkheid om dit registratieoverzicht te importeren en te vergelijken met de gegevens in Magister. Hiermee kunnen eventuele verschillen uiterst secuur inzichtelijk worden gemaakt.

Het automatisch vergelijken van het registratieoverzicht in Magister is op deze manier een eenvoudige handeling. Geen handwerk meer, makkelijk controleerbaar en zekerheid met betrekking tot bekostiging van leerlingen. Het registratieoverzicht biedt daarmee een uitstekende voorbereiding op teldatums en accountantscontroles.

In onze trainingen over bekostiging besteden we veel aandacht aan deze handige functionaliteit in Magister.

Volg een (online) bekostigingstraining

Wilt u het bekostigingsproces soepel kunnen ondersteunen met Magister? Magister biedt trainingen waarin alle aspecten van de jaarlijkse bekostigingscyclus aan bod komen.

Wilt u een van deze trainingen bijwonen? Mailt u dan vandaag nog naar trainingen@magister.nl voor de data. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.