Beste lezer,

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Uw leerlingen mogen eindelijk weer volledig fysieke lessen komen volgen op school. Ongetwijfeld is er aan de start van dit schooljaar een speciale voorbereiding door de docenten, uw directe collega's en uzelf voorafgegaan. Hopelijk wordt dit schooljaar een jaar waarin COVID-19 minder dominant gaat worden en kan de maximale aandacht naar het verzorgen van het onderwijs en in een aantal gevallen ook het werken aan opgelopen leerachterstanden bij leerlingen.

Bij de start van een nieuw schooljaar staat u ook voor een ander groot vraagstuk: de bekostiging van het onderwijs. Een goede inrichting van de leerlingadministratie in Magister vormt een solide basis hiervoor, immers de leerlingadministratie bepaalt voor een belangrijk deel uw bekostiging. Dat weet u, maar is iedereen binnen uw school zich daar ook van bewust? Een hele schoolorganisatie waarin iedereen weet dat zijn/haar rol impact kan hebben op de te verkrijgen bekostiging, is pure winst.

In dit themanummer van het Magister e-magazine hebben we dan ook met DUO samengewerkt en diverse aspecten van de bekostiging belicht. Met natuurlijk achtergrondinformatie, de aankomende vereenvoudiging bekostiging, een terugblik door DUO op de modernisering van VAVO Statustoekenning en veel tips over de inrichting. Wilt u liever door een expert door de tips worden meegenomen? Kijk dan het webinar terug (van 9 september 2021, zie pag. 4) of pak de mogelijkheid voor verdieping in een training.

Zo kunt u uw voordeel halen in de voorbereiding voor een juiste bekostiging en kunt u goed aan dit nieuwe jaar beginnen. Wij wensen u een prettig schooljaar en staan graag voor u klaar om u met producten en diensten te ondersteunen en ontlasten.

Hartelijke groet,

Harald van Voorst

Product Manager Magister

Onze visie

AAN staan betekent dat er energie stroomt. Alleen met energie sta je maximaal aan, leer en ontdek je en kom je vooruit. Het enthousiasme van leerlingen en studenten om te leren, blijft makkelijker aan staan met de aandacht en energie van mensen om hen heen zoals docenten, ouders/verzorgers, een coach of mentor. Met onze dienstverlening willen we er dagelijks voor zorgen dat van die kostbare energie niets onnodig opgaat aan alles wat er nodig is om onderwijs te realiseren.