Het onderwijs van morgen:

‘Er is niet één weg naar onderwijsvernieuwing, maar digitalisering helpt altijd’

Dat het onderwijs voor ingrijpende veranderingen staat, roept weinig discussie meer op. Over hoe en in welke richting dat gebeurt, verschillen de meningen. Heeft elke leerling straks een interactieve, gepersonaliseerde leeromgeving? Jelmer Kleingeld, commercieel directeur bij Iddink Group, is ervan overtuigd dat het kan – door digitalisering.

In de technologiesector, waar hij vijftien jaar werkte, zijn disruptieve veranderingen aan de orde van de dag. Het onderwijs leent zich daar minder voor. Niemand wil dat kinderen van de ene op de andere dag in een andere wereld belanden. Leren leren, daar draait het volgens Jelmer om: “Er is veel wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van het brein bij kinderen. Die verloopt niet lineair, maar in sprongen – en bij ieder kind anders. Als je dat ondersteunt met een digitaal platform waarin leergedrag van leerlingen altijd inzichtelijk is voor alle betrokkenen én waarin je leerlingen op maat kunt bedienen met digitale leermiddelen, dan help je de school om veel meer uit het onderwijs te halen.”

Toegevoegde waarde


De toegevoegde waarde van Iddink Group zit in expertise van digitale toepassingen die het onderwijs ondersteunen. Jelmer: "We zorgen ervoor dat docenten minder bezig hoeven zijn met administratie, zodat ze meer tijd hebben voor het primaire proces van lesgeven en begeleiden van leerlingen. Dat is immers waar hun passie ligt. We voegen ook waarde toe aan de ontwikkeling van kinderen, doordat we inzichtelijk maken op welk onderwerp leerlingen vooruitgang boeken, en waar het eventueel hapert. Ons werk gaat over hoe je de effectiviteit van het onderwijs en de efficiency van een school kunt verbeteren. Met de inhoud van het onderwijs bemoeien we ons uiteraard niet, dat is aan scholen zelf.”Onderwijsontwikkeling in het tempo van de school


De technologie om voor leerlingen en studenten een dynamische, persoonlijke leeromgeving te creëren bestaat al. Scholen zetten ook voorzichtig stappen in die richting. Hoewel papieren leer- en werkboeken nog veel worden gebruikt, zijn digitale lesmaterialen aan een niet te stuiten opmars begonnen. Logisch, vindt Jelmer: “Leerlingen kunnen daarin vaak veel beter oefenen met lesstof op hun eigen niveau. En filmpjes en animaties maken de lesstof zowel duidelijker als aantrekkelijker. In de praktijk zie ik grote verschillen tussen scholen op het gebied van digitalisering. Vaak heeft dat te maken met hoe scholen het onderwijs en hun bedrijfsvoering organiseren. Maar ook met hoeveel kennis ze in huis hebben ‘of halen’ m.b.t. digitale ontwikkelingen. En met name hoeveel tijd en ruimte ze maken om docenten enthousiast te maken en ze goed te trainen.”

De voorsprong van digitale generaties


De generatie die opgroeit met schermen om zich heen, stroomt nu de middelbare scholen binnen. Als Jelmer ziet welke handigheid deze kinderen hebben, vraagt hij zich af of ze zich thuis voelen in de omgeving waar ze zijn om te leren. “Hun digitale vaardigheden kunnen weleens vooruitlopen op wat de school te bieden heeft. Dat vind ik dé uitdaging van digitalisering en ik zie het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen die betrokken zijn bij het onderwijs. Hoeveel procent van het schoolbudget gaat naar digitalisering? Hoeveel tijd kunnen docenten besteden aan (leren) omgaan met digitaal materiaal en digitale toepassingen die immers zo’n grote bijdrage kunnen leveren aan het rendement van hun werk?Schoolbesturen zijn bezig met goede docenten aantrekken, met voldoen aan de normen van het ministerie. Natuurlijk, dat moet óók, maar ondertussen zie je leerlingen snakken naar lesaanbod dat meer aansluit bij hun belevingswereld. Kun je kinderen boeien, zodat er energie vrijkomt om te leren? Dat werkt bij iedereen anders; het ene kind is meer visueel ingesteld dan het andere en niet elke toets- of verwerkingsmethode is voor iedere leerling geschikt. Wij zijn er stellig van overtuigd dat digitalisering de drijvende kracht is om maatwerk mogelijk te maken!”


“Wij zijn er stellig van overtuigd dat digitalisering de drijvende kracht is om maatwerk mogelijk te maken!”

Hoe gaat het onderwijs zich ontwikkelen?


Docenten nemen ook in toenemende mate zelf het voortouw. Ze maken bijvoorbeeld video’s over hun lesstof en delen die online zodat de lesuren gebruikt kunnen worden voor samenwerkingsopdrachten, onderwijsleergesprekken of uitleg aan kleine groepjes. Door onze vele schoolbezoeken leert Iddink Group ook dagelijks van hoe docenten omgaan met onderwijsvernieuwing en met digitalisering. Kleingeld: “We horen dat scholen die - soms na jarenlang pilots draaien in verschillende systemen - nu écht een stap voorwaarts willen maken, allemaal op zoek zijn naar één platform waarin alle ontwikkelingen van leerlingen gevolgd kunnen worden. Alleen dan kun je leerlingen vakoverstijgend begeleiden bij de manier waarop ze leren. Alleen dan kun je ouders goed informeren als er minder repetitiecijfers zullen zijn; alleen dan bied je leerlingen en docenten de structuur om de onderwijsvisie van de school concreet handen en voeten te geven op een manier die ook nog te organiseren is op school.”


Ik denk dat we met de combinatie van Magister, Magister.me en Quayn als Iddink Group een belangrijke stap in die richting zetten. Wat zou het mooi zijn als zoveel mogelijk kinderen zo kunnen ervaren dat leren eigenlijk heel leuk is en dat ze daarmee een waardevolle plek zullen kunnen innemen in onze maatschappij!”Naar een digitale leer- en werkomgeving


Er wordt volop gediscussieerd over de mogelijkheid om kinderen verschillende vakken op verschillend niveau te laten volgen, zodat een havoleerling met rekenkundige talenten op vwo-niveau wiskunde-examen kan doen. Jelmer: “Geweldig voor de ontwikkelingen van kinderen, maar a hell of a job voor docenten als zij daar geen ondersteuning bij krijgen. Technologie kan daarbij helpen. Iddink Group wil hierover in gesprek met klanten en organiseert hiervoor onder meer ronde tafel-bijeenkomsten. Hoe kunnen we met z’n allen – scholen, docenten, uitgevers, ouders, onderwijsraden, softwarebedrijven – de vernieuwing tot stand brengen in het onderwijs? We hebben elkaar nodig om de digitale leer- en werkomgeving van morgen te ontwerpen.”


Mogen wij uw mening?

De toegevoegde waarde van Magister zit in een optimale ondersteuning van het onderwijs. Dat kunnen we alleen goed doen als we weten wat u belangrijk vindt en uw ideeën meenemen in onze product- en beleidsontwikkeling. Daarom organiseren we aankomend najaar diverse ronde tafel-bijeenkomsten, waarin ons directieteam in gesprek gaat met klanten. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals veiligheid, gepersonaliseerd leren, uw onderwijsvisie en wat u hierin nodig heeft van Magister en Iddink Group.


Is uw interesse gewekt en wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een e-mail met uw naam en school naar communicatie@iddinkgroup.com en u ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.