Magister.me maakt maatwerk mogelijk

Het onderwijs in Nederland is in beweging, misschien wel sterker dan voorheen. Paul Rosenmöller benadrukte tijdens zijn speech op het VO Congres in maart jongstleden de urgentie om stappen te zetten richting eigentijds onderwijs, talentontwikkeling, anders toetsen en meer aandacht voor socialisatie en persoonsvorming. Magister.me kan u helpen in deze ontwikkeling, doordat docenten eenvoudig gefaciliteerd worden om meer maatwerk te bieden.

Scholen die al langer mee bezig zijn met onderwijsontwikkeling hebben ervaren hoe belangrijk het is om deze ontwikkelingen te organiseren vanuit één platform. Eén platform waarop leerlingen al hun persoonlijke leerroutes vinden, waar monitoringdashboards inzicht geven in voortgang voor begeleiders en ouders, en waar docenten slim gefaciliteerd worden om contextrijke materialen klaar te zetten. En één plek met inzicht in differentiatie voor het waarderingskader.

Magister.me is het innovatieve leerplatform dat maatwerk makkelijk maakt. Het biedt naadloze aansluiting bij uw onderwijsvisie en faciliteert een integratie met alle leidende lesmethoden uit de markt. Ook biedt Magister.me naadloze samenwerking met de belangrijke applicaties uit uw ICT-landschap zoals Magister, Office 365 en Google Docs. Iedere week gaat er een nieuwe school aan de slag met Magister.me.


Voordelen Magister.me

Scholen hebben verschillende redenen om met Magister.me aan de slag te gaan:


 • Vanuit de methode of eigen materiaal makkelijk arrangeren en differentiëren.
 • Vanuit visie curriculumbewustzijn stimuleren bij docenten.
 • Leerdoel gestuurd werken effectief vormgeven.
 • Van werkdruk naar werkplezier door samenwerken en efficiënte inzet van lesmateriaal en formatieve toetsen.
 • In krimpregio’s leerlingen zelfstandig laten leren met persoonlijke leerlijnen.

  Aanbesteden en gepersonaliseerd leren hoe gaat dat in z’n werk?

  Kom naar de kennissessie ‘Gepersonaliseerd leren en het aanbesteden van leermiddelen’

  Woensdag 10 juli | Amersfoort | start 12.30 uur | einde 15.00 uur

  Kort praten we u bij over alle recente ontwikkelingen in:


 • Gepersonaliseerd leren en de rol van digitalisering daarin;
 • De leermiddelenmarkt en in nieuwe abonnementsvormen zoals LIFO, MAX, LRNline, Flex, Meta-abonnement, et cetera;
 • Het Europees aanbesteden van leermiddelen, inclusief recente praktijkvoorbeelden.

Meer weten?


Bent u benieuwd wat Magister.me kan betekenen voor de onderwijsontwikkeling op uw school? Neem dan contact met ons op. We komen graag bij u langs om te horen waar u mee bezig bent en ervaringen van andere scholen met u te delen. Stuur een e-mail naar relatiebeheer@magister.nl of kijk nu alvast op www.magister.nl/magisterme om te lezen waarom andere scholen kiezen voor Magister.me.

Toetsen bij gepersonaliseerd leren

Voor docenten is het van groot belang te weten waar leerlingen staan in het leerproces. Immers, elke les worden er beslissingen genomen over het vervolg. Is er meer instructie nodig? Kan er nu vooral lekker geoefend worden? Of kunnen we door naar het volgende onderwerp? Weten waar de leerlingen staan; dát is formatieve evaluatie. Als uw school dit goed en effectief doet, draagt dit bij aan meer motivatie bij de leerlingen om te leren en dus aan betere leerprestaties.


Met gepersonaliseerd onderwijs staat iedere leerling ergens anders in het leerproces. Daarom vraagt formatieve evaluatie enige voorbereiding. Diverse vormen van toetsing op meerdere momenten tijdens het leerproces zijn noodzakelijk, net zoals het geven en krijgen van feedback. Quayn kan hierbij goed helpen. Deze toetssoftware maakt de formatieve evaluatie makkelijk. Neem nu een proeflicentie op Quayn en bekijk alle mogelijkheden zelf! Of maak een afspraak voor een demo.

Quayn biedt:

 • Uitgebreide learning analytics voor docent én leerling
 • Meer dan 100.000 vragen kant-en-klaar in het systeem
 • Veel feedbackmogelijkheden
 • Delen van itembanken met collega's en andere scholen