Start Schooljaar en introductie ECK iD in volle gang

Het gebruik van digitale leermiddelen groeit in een razend tempo en biedt prachtige mogelijkheden voor leerlingen en docenten. Natuurlijk wil ook uw school die kansen benutten. Tegelijkertijd is voorzichtigheid geboden, want leerlingen loggen in en hun leerresultaten staan in de app. Bij die gegevensuitwisseling zijn schoolsystemen en systemen bij leveranciers betrokken: schooladministratiesystemen, ELO’s, authenticatievoorzieningen, methodeapplicaties, portalen bij distributeurs en uitgever. Goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging houden het gebruik van digitale leermiddelen veilig. Ook op dit gebied kan Magister u ondersteunen.

Programma Start Schooljaar


Ook Magister en Iddink zijn actief betrokken bij het Programma Start Schooljaar. Dit programma is een publiekprivaat platform voor veilige en betrouwbare toepassing van ICT in het onderwijs, dat onder regie staat van Edu-K. De doelstelling is een vlekkeloze start van het schooljaar te realiseren. Dit gebeurt door ketenafspraken te maken en samen te werken op het gebied van communicatie en support.

Introductie ECK iD


Dit jaar wordt bovendien het zogenoemde ECK iD geïntroduceerd. Het ECK iD is een unieke, digitale identiteit voor het gebruik van digitaal lesmateriaal. Het ECK iD helpt scholen om de gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. ECK staat voor Educatieve Content Keten. Als alle leveranciers in die keten het ECK iD gebruiken, kan de gegevensuitwisseling met minder persoonsgegevens toe. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt, verstevigen bovendien de informatiebeveiliging.

Magister gereed voor ECK iD


Implementatie van het ECK iD wordt ondersteund door Programma Start Schooljaar. Het ECK iD wordt gegenereerd op basis van een persoonsgebonden nummer (PGN). Dit nummer wordt uitgegeven door de Nummervoorziening, een centrale onderwijsvoorziening die in beheer is bij Kennisnet. Uw schoolbestuur is dan ook door Kennisnet gevraagd de contracten met Nummervoorzieningsdienst te tekenen. Na ondertekening, kunt u bij de leverancier van uw schooladministratiesysteem aangeven dat u uw ECK iD’s wilt gaan inladen. Magister is hiervoor gereed. Een klein deel van de scholen doet dit jaar ook al mee aan de pilot om leermiddelen te bestellen met het ECK iD. In dat geval bent u hierover benaderd door uw distributeur.