Beste relatie,

U ziet het goed! Een online magazine van Magister. Schooldirecteuren en -bestuurders gaven in ons online klantonderzoek aan tevreden te zijn over Magister, maar meer en vaker te willen horen over ontwikkelingen bij Magister en Iddink Group. Daar spelen we graag op in met deze digitale uitgave.

Onze visie


AAN staan betekent dat er energie stroomt. Alleen met energie sta je maximaal aan, leer en ontdek je en kom je vooruit. Het enthousiasme van leerlingen en studenten om te leren, blijft makkelijker aan staan met de aandacht en energie van mensen om hen heen zoals docenten, ouders/verzorgers, een coach of mentor. Met onze dienstverlening willen we er dagelijks voor zorgen dat van die kostbare energie niets onnodig opgaat aan alles wat er nodig is om onderwijs te realiseren.

In ontwikkeling


Magister wil voor u het platform zijn - en de partner - waarmee u uw onderwijsvisie handen en voeten geeft en dat ondersteunend is in uw processen. Continu voegen we nieuwe functionaliteiten toe, investeren we in het verder verbeteren van onze kwaliteit, service en veiligheid. Ook denken we mee zoals met de nieuwe RIO-koppeling (Registratie Instellingen en Opleiding) die voor de deur staat. Hierbij leggen we ons oor te luisteren bij onze gebruikersgroepen van leerlingen en ouders, tot en met VO/MBO-Raad, SaMBO-ICT, klankbordgroepen, uitgeverijen en Meesters met Magister.

Doen we het altijd goed? Niet altijd, dat kwam ook terug in het online klantonderzoek. Naast vele positieve reacties ontvingen we ook kritische noten. Die zijn nodig en zetten we om in acties om onszelf nog verder te verbeteren. Daar werken we dan ook elke dag aan.


Graag horen wij uw mening over deze uitgave. Heeft u een vraag over een artikel? Een suggestie voor de inhoud van het volgende nummer? Wij horen het graag op communicatie@iddinkgroup.com


Jelmer Kleingeld

Commercieel Directeur Iddink Group B.V.