Ontwikkelen van flexibeler onderwijs

Frank Spijkers: rector en bestuurslid van Meesters in Magister

Frank Spijkers is rector van het Openbaar Lyceum Zeist (OLZ). Spijkers geeft niet alleen leiding aan een school, maar staat ook aan het hoofd van de onafhankelijke gebruikersvereniging Meesters met Magister. Hoe past Magister in zijn onderwijsvisie? En wat staat er op stapel voor Meesters met Magister?

Het Openbaar Lyceum Zeist is een school voor havo, vwo en gymnasium. De school is gevestigd op een prachtige plek, in de bossen bij Zeist, op de flank van de Utrechtse Heuvelrug. Waar ooit rijke kooplieden en bankiers uit Amsterdam en Utrecht hun vakanties vierden, wordt nu lesgegeven aan ruim 1.150 scholieren.


Binnen de school speelt Magister een belangrijke rol. Frank Spijkers: “Magister is ontzettend belangrijk voor ons; het is de backbone van onze organisatie. Ik zeg niet dat de school zonder Magister niet kan draaien, maar lastig wordt het wel.”

Meer regie bij de leerling

Spijkers’ leerlingen volgen op dit moment een traditioneel lesrooster met lessen van 45 minuten. Daar komt verandering in. De school zet nadrukkelijk in op de actieve leerling die zelf sturing geeft aan zijn leerproces en wil daar meer invulling aan gaan geven. “We willen ons onderwijs flexibeler in gaan richten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer leerdoelgericht gaan werken. De methode is dan niet langer het uitgangspunt, maar een bron. Het betekent ook dat we veel meer regie bij de leerlingen zelf neer gaan leggen. Docenten worden coaches. Als het goed is, zorgen we zo voor een betere doorstroom.”

Spijkers en zijn collega’s overwegen de overstap naar een rooster dat begint en eindigt met een flexuur van 40 minuten, gevolgd door drie langere lesuren van 80 minuten. De schooldag eindigt weer met een flexuur van 40 minuten. In de flexuren mogen leerlingen eigen keuzes maken. Deze nieuwe aanpak zorgt voor praktische uitdagingen. “Je loopt meteen tegen beperkingen aan. Heel praktisch: neem je tijdens de lange lesuren bijvoorbeeld toetsen af die daadwerkelijk tachtig minuten duren? Vullen we zo’n les anders in? Of moeten we op een heel andere manier gaan toetsen? Ook over de leermiddelen denken we na. ICT biedt veel meer mogelijkheden dan standaard boeken. Nu is Magister onze ELO. In de toekomst moeten we misschien wel over naar een leerplatform als Magister.me.”

Flexleren

Ook de praktische ondersteuning van het flexleren door Magister stelt het OLZ voor uitdagingen. “De combinatie van Magister en Zermelo die wij gebruiken is nog niet geschikt voor flexroosters. Slimme leerlingen kunnen nu op onze school ook al extra lessen volgen. Dat is niet makkelijk te administreren in Magister. We lossen het nu op met extra absentielijstjes. Maar vakken op een ander niveau volgen of eerder examen doen voor een bepaald vak… het is op dit moment nog allemaal best uitdagend. Daarom vind ik het prettig dat Magister werkt aan een betere roosterkoppeling met pakketten zoals Zermelo.”


Het OLZ heeft de knoop nog niet definitief doorgehakt. Het komende schooljaar willen Spijkers en zijn collega’s de besluitvorming rondom het flexrooster afronden en de overstap voorbereiden. Het schooljaar daarop gaan de eerste leerlingen op die nieuwe manier aan de slag. “Eerst moeten we eens rustig gaan onderzoeken wat we nou precies willen, wat er allemaal beschikbaar is op ICT-gebied en hoe wij daar op de juiste manier gebruik van kunnen maken.”

Wilt u meer weten over de nieuwe roosterkoppeling. Lees dan het verslag over Magister Live ‘Roosteren anno 2020’.

Vinger aan de pols

In de jaren tachtig studeerde Frank Spijkers natuurkunde in Nijmegen. “Ik geef nog altijd natuurkunde aan één klas”, vertelt hij, die in het lesgeven een mooie vorm gevonden heeft om de vinger aan de pols te houden. “Daardoor weet ik precies wat docenten ervaren als ze met Magister werken. Ik loop nu zelf ook tegen dingen aan waarvan ik denk, kan dat nou niet anders?”


Het voorzitterschap van Meesters met Magister past hem als een handschoen, ook al kost het de toch al drukbezette rector veel tijd. “Als je lid bent van een vereniging, moet je ook af en toe wat voor de vereniging willen doen. Zo ben ik opgevoed.” Maar het algemeen belang willen dienen, is niet zijn enige drijfveer. Spijkers’ natuurkundige hart gaat sneller kloppen van het complexe gebied waarin hij zich als voorzitter kan bewegen. “In dit gebied raken onderwijs, organisatie en techniek elkaar. Dat vind ik geweldig interessant.”

Meerwaarde ervaren

Bij Meesters met Magister zijn op dit moment ruim tweehonderd scholen aangesloten. De gebruikersvereniging doet onder meer aan belangenbehartiging en kennisdeling. Daarnaast organiseert MMM regiobijeenkomsten en een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.


De komende tijd staat Meesters met Magister vooral voor de uitdaging om meer zichtbaarheid en groei te creëren. Belangrijk daarbij is vooral dat leden ervaren wat het belang van de vereniging kan zijn, denkt Frank Spijkers. “Mensen moeten de meerwaarde van Meesters met Magister ervaren. Neem onze eigen uitdagingen: het is heel fijn om via Meesters met Magister razendsnel in contact te komen met scholen die de overstap naar flexroosters al succesvol gemaakt hebben.”


Hij werkt al jaren met Magister en zag hoe de oplossing zich door de jaren heen ontwikkelde tot het allesomvattende onderwijsondersteunende softwarepakket dat het nu is. “Magister werd steeds groter. Daardoor werd het ook steeds lastiger om in te spelen op wensen van de gebruikers. De stap van 4.2 naar 6 heeft te lang geduurd. En het is nog niet klaar. Dat gezegd hebbende: Meesters met Magister werkt prettig samen met Iddink Group en de mensen achter Magister. We zijn ‘critical friends’ en hebben een goed oog voor elkaars rol. Uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal hetzelfde belang: goed onderwijs.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Meesters met Magister? Ga dan naar www.meestersmetmagister.nl of stuur een e-mail naar info@meestersmetmagister.nl