MEET&INSPIRE
bij Magister Live!

Informatie, innovatie, inspiratie, dat is waarvoor zo’n 600 Magister-gebruikers naar de drie Magister Live-dagen kwamen in Eindhoven, Amsterdam en Zwolle. Ze deelden ervaringen, hoorden de nieuwste ontwikkelingen én beleefden een gezellige dag vol ‘o ja-’ of ‘aha’-momenten. Of zoals een deelnemer zei: “Door hier vandaag te zijn, mis ik acht lesuren. Maar dat is het zeker waard!”

Even rustig wakker worden, is er op Magister Live niet bij. Cabaretduo MiER heeft er zin in en trapt het plenaire gedeelte af met een korte quiz. De eerste vraag is wie er eigenlijk in de zaal zitten. De meeste aanwezigen zijn ICT-medewerker of functioneel beheerder. Daarnaast zijn docenten, roostermakers, mentoren en schoolleiders aanwezig. Uit de vraag waarom zij zijn gekomen, blijkt dat ‘informatie’ hoog scoort. Aan die behoefte wordt gelukkig volop tegemoet gekomen, blijkt ook uit de evaluaties.

“Het is fijn dat we vandaag rechtstreeks vragen kunnen stellen aan mensen van Magister en direct een transparant antwoord krijgen. Ook als iets nog niet mogelijk is.”

- Theo van Lente en Wilfred Nep, SCG Het Streek

Openheid

Ook tijdens de Magister Live dagen is Iddink Group volop in gesprek met scholen. Het zijn dagen van informatie delen en een luisterend oor. Of zoals commercieel directeur Jelmer Kleingeld zegt: ”Door te horen wat scholen belangrijk vinden, kunnen we onze producten optimaal laten aansluiten bij het onderwijs van vandaag en morgen. Magister Live is een mooie gelegenheid om ideeën uit te wisselen.”

Doorontwikkeling

“Met de input van klanten wordt continu gewerkt aan de doorontwikkeling van Magister”, vertelt Manager Productmanagement Karin Kuster. “2020 zal meer in het teken staan van maatwerk mogelijk maken binnen de school. Leerlingen gaan meer hun eigen koers volgen en die ontwikkeling willen we met Magister ondersteunen. Daarom werken we aan de verbetering van het persoonlijk en dynamisch roosteren, het mogelijk maken van persoonlijke leerroutes, keuzewerktijd, digitaal toetsen met Quayn makkelijker maken via Magister, enzovoort. Zo kunnen we blijven bieden wat het onderwijs verder helpt.” Veel deelnemers vinden het heel goed dat Magister zichzelf op deze manier opstelt. Het is belangrijk dat je een luisterend oor aantreft.

“Het was heel goed om te zien dat Magister wat aan zijn presentatie heeft gedaan. Prima opzet en enthousiaste, losse presentaties. Ik ben blij verrast en dik tevreden.”

- Heleen van der Ploeg, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Leerzaam

Maatwerk is er ook tijdens de break-out sessies. Er is keuze uit zes sessies: Privacy & Security, PTA op orde, Roosteren anno 2020, Toetsen op maat, Magister.me en de pubquiz Maximaal Magister. In kleine sessies worden de laatste ontwikkelingen doorgenomen en is er ruimte om vragen te stellen. Het is goed om een dag de tijd te nemen en de diepte in te gaan, vinden veel aanwezigen. Ze ontdekken dat ze op dit moment al goed werken met bepaalde functionaliteiten. Die bevestiging is fijn en werkt activerend. Of ze ontdekken nieuwe mogelijkheden, in Magister.me, roosteren en toetsen, maar ook nieuwe sneltoetsen die elke dag weer van pas komen.

“Het was een leuke locatie en het improvisatiecabaret was erg goed gedaan. Voor ons was de break-out sessie over Magister.me vooral interessant. We werken er nog niet mee en hebben nu een goed beeld van de mogelijkheden. Ook vonden we het leuk om de gezichten te zien bij mensen die we alleen telefonisch spreken. Het was heel informatief, en ook gewoon een leuk uitje, dat hebben we niet zo vaak!”

- Trudy Koedooder en Aaltje Kreuning, Stichting ZAAM

“2020 zal meer in het teken staan van maatwerk mogelijk maken binnen de school. Leerlingen gaan meer hun eigen koers volgen en die ontwikkeling willen we met Magister ondersteunen.”

- Karin Kuster, Manager Productmanagement

Uitwisseling en APK-check up

Aanwezigen wisselen ook ervaringen uit. “Hoe vaak krijg je nou de kans om met andere applicatiebeheerders en andere vakgenoten van gedachten te wisselen?” Wie nog meer informatie wil, kan terecht bij diverse stands van User Experience Team, Meesters met Magister en de Klantenservice. “Het is leuk om de mensen achter Magister nu eens te zien en aan te zien en kunnen spreken” , zegt een aanwezige.

Bij Training & Advies konden bezoekers een heuse APK-check doen op hun gebruik van de VSV uitwisseling, de Ziekmelden module, een Ouderavond plannen, Wolf import, de Toestemmingsmodule, Terugkom maatregelen en de Activiteitenmodule. Hierdoor werden klanten zich meer bewust van de mogelijkheden van Magister. Klanten reageerden: “Dit wist ik nog niet. Ik ga het morgen gelijk vertellen aan mijn collega’s”.


Het was een mooie dag om ervaringen te delen met collega’s van andere scholen. Het team van Magister gaat met de feedback aan de slag. Productmanager Magister Harald van Voorst reageerde: “Er was een positieve en levendige dynamiek op elke locatie en het is mooi om te zien dat zoveel gebruikers tijd vrij maken in hun drukke agenda. Daar zijn we heel blij mee!”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de verschillende modules in Magister? Checkt u dan de handleidingen die gepubliceerd zijn op Magister Service.


Wilt u liever een verdiepende training over Magister? Bekijk dan de kalender voor landelijke trainingsdagen.


Voor vragen over mogelijkheden voor een training op school, mailt u naar: training@magister.nl

“Het was gezellig, informatief en interessant. Het is goed om zo nu en dan een dag de tijd te nemen om de diepte in te gaan. Voor ons was de break-out sessie over ‘PTA op orde’ vooral interessant. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk in de cijferstructuur. Wat we morgen tegen onze collega’s zeggen? Dat we de pubquiz over Magister hebben gewonnen! We hebben er veel van geleerd en wisten blijkbaar ook al veel!”

- Sjef Kuipers en Birgitte Schmitter, Mendelcollege

Break-outs

image

Toetsen op maat

Op de middelbare school maakt een leerling gemiddeld 150 toetsen per jaar, zo onderzocht NRC. En met de opkomst van formatief toetsen wordt dit naar verwachting alleen maar meer. Digitaal toetsen biedt de oplossing om meer (leerdoelgestuurd) te toetsen zonder dat dit bergen werk oplevert. Met de koppeling tussen Magister en Quayn kunnen nog meer docenten en leerlingen hierin ondersteund worden met een schoolbreed digitaal toetsprogramma. Esther van Vroonhoven, Productmanager Oefenen en Toetsen, vertelde wat Quayn is, wat je ermee kan en hoe je het kan gebruiken in Magister. Alle deelnemers zijn bezig met de ontwikkeling naar formatief toetsen, waarbij de gewenste uitkomst verschuift van het behalen van een zo hoog mogelijk cijfer naar inzicht hebben op vooruitgang op leerdoelen. “Maar hoe gaat u leerdoelgestuurd werken zonder dat het bergen extra werk oplevert?”, vraagt Esther. Een zoektocht die de deelnemers herkennen en waarin digitaal toetsen uitkomst kan bieden. Met Quayn zijn scholen klaar voor de toekomst van digitaal leren.


Deelnemers hebben vragen over het gebruiksgemak. Wat kan in Magister en wat kan via Quayn? Enkele deelnemers geven aan dat ze de overgang naar digitaal toetsen lastig vinden, omdat ze bestaande vragen vanuit Word moeten overzetten naar Quayn. Dat kost best even tijd. Daarom wijst Esther op de mogelijkheid om dit te laten doen door het redactieteam van Quayn. Dit bespaart veel tijd. Ook noemt ze de gebruiksvriendelijke handleiding op YouTube en de contextgevoelige helpfunctie in Quayn. Tot slot is er de mogelijkheid om samen met de trainers van Quayn na te denken over maatwerk voor jouw school. Met deze ondersteuning liggen de voordelen van digitaal toetsen voor alle scholen binnen handbereik!

Magister.me

Steeds meer scholen voegen gepersonaliseerd leren in hun schoolvisie. Omdat scholen duidelijk de leerling centraal stelt met ieder zijn eigen leerbehoeften en talenten. Niet voor niets was er tijdens Magister Live veel belangstelling voor de sessie over Magister.me, het programma dat maatwerk makkelijk maakt. Productmanager Heleen van der Laan vertelde over de ins en outs. In Magister.me zijn leereenheden altijd gekoppeld aan leerdoelen. Hierdoor krijgt de leerstof meer betekenis en zijn leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd dan wanneer ze alleen bezig zijn om ‘tekortpunten’ weg te werken. Het mooie is ook dat docenten en mentoren de leerlingen vakoverstijgend kunnen volgen. Magister.me bespaart docenten tijd bij het aanmaken van studiewijzers, omdat de lesmethode in veel gevallen al klaarstaat. Heleen: “Landelijk gezien werkt 85% van de docenten met een methode van een uitgever. Daarom staan meer dan 50 leidende methodes als vooringevulde studiewijzers voor de docent klaar in Magister.me”. Magister.me kan het werk van alle docenten in Nederland vereenvoudigen, zodat zij tijd kunnen steken in het ontwikkelen en geven van onderwijs op maat. Deelnemers zien de voordelen van Magister.me, maar hebben vragen over de implementatie. Heleen geeft aan dat scholen hier niet alleen voor staan. “Bij Magister hebben we specialisten in dienst die u helpen met de implementatie van Magister.me. Hoe geef je met Magister.me concreet handen en voeten aan je schoolvisie, hoe organiseer je dat en wat moet een applicatiebeheerder aan inrichting doen?"


Uit reacties van de scholen blijkt ook dat er behoefte is aan een agendatool in Magister.me. Dit staat op de ontwikkelagenda van 2020, zegt Heleen. “Die wens snappen we heel goed. Voor het eigenaarschap van leerlingen is het cruciaal dat zij zelf hun verwerkingsopdrachten kunnen inplannen in een agenda. Samen met scholen hopen we hier een mooie werkwijze voor te ontwerpen die leerlingen stimuleert om beter te plannen.”


Ook zit verdere samenwerking met andere partijen in de pijplijn. Zo kun je nu al eenvoudig werken met Quayn-toetsen binnen Magister.me en je kunt ook Single-Sign-On naar het portfolio van Simulise dat door veel scholen gebruikt wordt. Heleen sluit af: “Magister.me wordt dus nog volop doorontwikkeld, mede dankzij de input die we van onze klanten krijgen. Zo maken we samen maatwer mogelijk.”

image

Wilt u meer lezen over Magister.me vanuit het gezichtspunt van andere bestuurders?


Leest u dan het artikel ‘Twee bestuurders over hun schoolervaring’ met Bas van Rooijen, conrector op het Maasland College en Peter de Visser, directeur-bestuurder van Stad & Esch. Of ga rechtstreeks naar www.magister.nl/magisterme

Privacy & Security

Magister draait om de (persoons)gegevens van leerlingen. Die gegevens op een zorgvuldige manier verwerken en de juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar stellen aan scholen geeft Magister bestaansrecht. Daarom staan de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy vanaf dag één centraal. Tijdens Magister Live ging Edwin Persoon dieper in op de manier waarop de data in Magister beveiligd wordt en maakte hij scholen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid op dit gebied.

PTA op orde

Het proces rond het programma van toetsing en afsluiting (PTA) blijft een uitdaging. Aline van Weert, trainer & adviseur van Magister, lichtte toe vanuit de praktijk hoe je te maken kunt krijgen met een zeer ongewenste situatie op de normeringsdag. “Er kunnen natuurlijk cijfers ontbreken. Of docenten vinden toetsen niet PTA-waardig en voeren daarom sommige cijfers niet in. Cijfers worden fout overgenomen. Of gemiddelden worden verkeerd berekend. Ook wisselingen in het personeelsbestand kunnen zorgen voor verwarring. Zoals de afwezigheid van een applicatiebeheerder of examensecretaris.” Lees de tips om uw PTA op orde te krijgen.

Roosteren

Het uitwisselen van gegevens tussen het roosterprogramma en Magister is tijdrovend en handmatig precisiewerk. De gloednieuwe dynamische roosterkoppeling brengt daar verandering in. Door die koppeling zijn het roosterprogramma en Magister altijd gesynchroniseerd. De koppeling maakt het organiseren van gepersonaliseerd onderwijs bovendien veel eenvoudiger. Tijdens Magister Live vertelden Developer Ronald de Witte en Product Owner Henk Zegwaard met enthousiasme over de nieuwe mogelijkheden van Magister en de achterliggende denkstappen. Er moest namelijk nogal wat gebeuren onder de motorkap om Magister en een roosterprogramma volledig te integreren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor dynamisch en flexibel roosteren op uw school? Neem dan contact op met uw Accountmanager.