PTA op orde in negen stappen

Op de dag van de uitslag wenst u als school niet nog bezig te moeten zijn met het herstellen van fouten in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Doorloop het onderstaande stappenplan van de experts van Magister. Dan bent u optimaal voorbereid en print u op de dag van de uitslag probleemloos accurate cijferlijsten uit.

Invoeren PTA in Magister

Het vertalen van het PTA naar Magister is de eerste en misschien wel meest belangrijke stap. Cruciaal hierbij zijn kristalheldere afspraken over de manier waarop de afzonderlijke vaksecties aan de verantwoordelijke applicatiebeheerder doorgeven welke toetsen ze gaan afnemen en hoe de resultaten van die toetsen vervolgens meewegen in de eindcijfers van de examenleerlingen.


Omdat hier geen enkele onduidelijkheid over mag bestaan, is het goed hier vooraf duidelijke afspraken over te maken en met een heldere template te werken. Ook over de formules mag geen enkele

onduidelijkheid bestaan.


Bij het invoeren van alle informatie in Magister zou de applicatiebeheerder geen seconde mogen twijfelen over wat de vaksecties precies bedoelen. Door dit vooraf goed in te regelen, zijn veel problemen te voorkomen.

Controle PTA Magister

Staat alles in Magister? Draai dan alles uit en stuur het ter controle naar de vaksectie. Vraag vervolgens de vaksecties om de schema’s voor akkoord te tekenen. Daardoor worden mensen extra scherp. Mensen gaan namelijk beter kijken wanneer om hun handtekening wordt gevraagd.

Controle cijferstructuur

Ook de cijferstructuur moet gecontroleerd worden. Kloppen de cijferkolommen, kolomkoppen en cijferteksten? Zijn de cijfers van het voorgaande jaar correct overgezet? Hanteer ten alle tijde het vier-ogenprincipe. Laat altijd een collega kritisch meekijken ter controle. Blijven controleren. Dát zou het leidende principe moeten zijn. Daarnaast is het ideaal als de belangrijkste rollen dubbel zijn ingevuld. Zorg indien mogelijk voor twee examensecretarissen en twee applicatiebeheerders. Dan weet u zeker dat er altijd achtervang is.

Controle door leerlingen

In de regel weten leerlingen precies waar ze staan. Gebruik die kennis als controlemoment. Geef leerlingen aan het begin van het examenjaar een overzicht van hun overgangscijfers. Vraag ze om te controleren of alles klopt en of alles compleet is. Ontbreken er cijfers? Zijn bepaalde cijfers te laag? Laat ze dan direct aan de bel trekken. Zorg vooraf dat de bezwaarprocedure helder is.

Controle PTA-cijfers

Het klinkt voor de hand liggend. Maar toch… Ontbrekende toetsresultaten zorgen dat Magister geen gemiddeld SE-cijfer kan berekenen. Controleer daarom of de eindexamenleerlingen álle verplichte PTA-toetsen afgelegd hebben. Zijn niet alle PTA-gerelateerde toetsen ingevoerd? Dan mag de leerling strikt genomen geen eindexamen doen.


Heeft een leerling onverhoopt een toets gemist? Dan mag een docent niet zonder meer een ‘1’ in Magister zetten, wat soms tóch gebeurt. Docenten mogen alleen een ‘1’ geven als dat het resultaat is van de behaalde toets. De Onderwijsinspectie adviseert om de letters ‘Inh’ te gebruiken.


Zijn er gegronde redenen om leerlingen een extreem laag cijfer te geven? Leg de besluitvorming dan goed vast. De Onderwijsinspectie valt namelijk over dit soort cijfers. Bewaar de betreffende toetsen daarom in een aparte map, bij voorkeur achter slot en grendel. Mocht de inspectie achteraf vragen hebben dan is het heel prettig om de onderliggende stukken direct te kunnen vinden.

Controle examencijferstructuur

Blijven controleren is het motto. Dat geldt ook voor de cijferstructuren van het examen. Check. Dubbel check. En laat ook hier weer een collega meekijken.

Controle PTA-cijfers

Check nog een laatste keer of de cijfers van alle verplichte toetsen ingevoerd zijn.

Proefexamen draaien

Draai ruim op tijd en in alle rust een proefexamen in de testomgeving. U en uw collega's doen dan even net alsof het de dag van de uitslag is. Een proefexamen draaien is niet moeilijk. Het kost even wat tijd, maar het is heel verstandig. Door op tijd een proefexamen te draaien, bet u eventuele problemen voor.

Dag van de uitslag

Hebben u en uw collega's alle stappen goed doorlopen? Dan print u op de dag van de uitslag probleemloos alle cijfers uit.

Heeft u (toch) behoefte aan advies op maat over uw PTA? Neem dan contact op met Training & Advies via training@magister.nl