In Magister is roosteren makkelijker dan ooit

Dynamische roosterkoppeling biedt basis voor gepersonaliseerd leren

Het uitwisselen van gegevens tussen het roosterprogramma en Magister is tijdrovend en handmatig precisiewerk. De gloednieuwe dynamische roosterkoppeling brengt daar verandering in. Door die koppeling zijn het roosterprogramma en Magister altijd gesynchroniseerd. De koppeling maakt het organiseren van gepersonaliseerd onderwijs bovendien veel eenvoudiger.

Hoewel leerlingen hun rooster in Magister vinden, is Magister geen roosterprogramma. Het daadwerkelijke roosteren gebeurt in gespecialiseerde systemen zoals Zermelo, Xedule en Untis. Magister werkt prima samen met deze systemen. Toch zijn het duidelijk gescheiden werelden. Door die scheiding vergt goed roosteren een aantal precieze handelingen van vaardige roostermakers die weten hoe ze metadata uit Magister over kunnen hevelen naar hun roosterprogramma. Om vervolgens de roosterinformatie uit het roosterprogramma weer even vakkundig over te hevelen naar Magister. Hoewel deze aanpak bij honderden scholen prima werkt, blijft het een foutgevoelig en bewerkelijk proces.

Onderwijs stelt nieuwe eisen

Daar komt bij dat het onderwijs nieuwe eisen stelt aan Magister en roosterprogramma’s. Scholen willen toe naar gepersonaliseerd leren. De rol van docenten wordt meer coachend, terwijl er geleidelijk meer verantwoordelijkheid bij de leerling komt te liggen. Die leerling op zijn beurt, wil beter gefaciliteerd worden om die verantwoordelijkheid ook te kunnen nemen. Dat vraagt aan de ene kant veel meer mogelijkheden en flexibiliteit op het gebied van roosteren. Het vraagt ook om een andere manier van denken rondom het organiseren van informatie in Magister.

Omdenken over informatie organiseren

Een belangrijke stap in die richting is de veel nauwere integratie tussen Magister en het roosterpakket. Een koppeling die zorgt dat de gegevens in Magister en het roosterpakket voortdurend gesynchroniseerd zijn. Een koppeling die bovendien geavanceerde mogelijkheden biedt op het gebied van gepersonaliseerde roosteren; roosters die dynamisch meebewegen met de leerling, uitgaande van behaalde leerdoelen en andere informatie die verzameld wordt in Magister. Dát is roosteren anno 2020.


Tijdens Magister Live vertelden Developer Ronald de Witte en Product Owner Henk Zegwaard met enthousiasme over de nieuwe mogelijkheden van Magister en de achterliggende denkstappen. Er moest namelijk nogal wat gebeuren onder de motorkap om Magister en een roosterprogramma volledig te integreren. Sterker nog: de hele architectuur van Magister moest op de schop om dynamisch koppelen mogelijk te maken.

Van vaste structuur naar flexibele leerling-oriëntatie

Veel functionaliteit in Magister is gebouwd op basis van een ‘vaste’ koppeling tussen docent, klas/lesgroep en vak. Op basis van deze koppeling wordt er in het roosterpakket geclusterd en geroosterd. Om op een juiste manier om te kunnen gaan met functionaliteit in Magister en tevens de juiste rechten tussen docent en leerling te kunnen bepalen, is het nodig dat er zo’n koppeling wordt gelegd. Uitgangspunt in deze tijd moet echter zijn dat deze koppeling voortvloeit uit het rooster en het rooster er niet door wordt belemmerd.


Hoewel het al jaren prima werkt, kent die aanpak de nodige nadelen. Complexe scenario’s voor gepersonaliseerd leren zijn binnen de huidige opzet van Magister nauwelijks te realiseren. Een scenario voor leerjaaroverstijgend gepersonaliseerd leren maakt immers gebruik van heel andere uitgangspunten dan traditionele uitgangspunten als klas en docent. Gepersonaliseerd leren draait om zaken als het niveau van de leerling, de gestelde doelen en de te volgen leerroute. Allemaal gegevens die moeten leiden naar rooster op maat voor iedere leerling. Iets wat op een middelgrote school leidt tot pakweg 1.500 individuele roosters.

Het Magister van morgen vangt deze uitdaging op door niet langer de vaste structuur centraal te stellen, maar de individuele leerling. Alle relevante informatie wordt gekoppeld aan de leerling. Denk daarbij aan differentiërende elementen als niveau, leerdoelen en leerroute. Deze gegevens leiden in de nieuwe situatie tot ‘afspraken’ die in Magister, in de agenda getoond worden.

image

Huiswerk en toetsen bewegen mee

Deze leerling-georiënteerde aanpak lost nog een tweede uitdaging op. Huiswerk is op dit moment nog gekoppeld aan een les in de agenda. Valt een les uit of wordt hij verplaatst, dan moet het huiswerk handmatig overgezet worden. Doe je dat niet, dan verdwijnt het huiswerk. De gegevens zijn immers nadrukkelijk gekoppeld aan een specifiek lesmoment. In de nieuwe, gepersonaliseerde situatie worden huiswerk, maar ook toetsen, niet langer gekoppeld aan de les, maar aan de leerling. Al deze informatie beweegt soepel mee met de leerling, ook als een les uitvalt. De kans op het per ongeluk verliezen van data wordt daardoor veel kleiner.

Roosteren met een druk op de knop

Hoewel de architectuur aan de achterkant flink op de schop moet, wordt roosteren voor gebruikers makkelijker dan ooit. Handmatig rooster- en clusterbestanden importeren en conversietabellen gebruiken, is niet meer nodig. Omdat Magister en de roostersoftware naadloos op elkaar aansluiten, kunnen de nieuwe, gepersonaliseerde roosters met een druk op de knop gepubliceerd worden.


De voordelen van deze vorm van persoonlijk en dynamisch roosteren zijn evident: kloppende informatie op één plek, minder complexiteit, variabele lestijden én behoud van gekoppelde informatie zoals huiswerk. De praktijk wijst dit overigens ook uit. In augustus 2019 startte een eerste pilotschool met de real-time roosterkoppeling. In september werden nog vijf andere scholen aangesloten. Eind 2019 volgden nog een aantal scholen. Op dit moment (januari 2020) maken meer dan dertig scholen gebruik van de dynamische roosterkoppeling. De eerste reacties zijn vooralsnog positief. Of, zoals een van de deelnemende scholen het formuleerde: “Goh, het werkt écht.”

Welke pakketten zijn klaar voor een dynamische roosterkoppeling met Magister?

De dynamische roosterkoppeling werkt met een aantal pakketten. De roostersystemen die geschikt zijn voor een dynamische koppeling met Magister zijn Zermelo en Xedule. We hopen in de toekomst met meer roosterpakketten te kunnen koppelen.

Wilt u meer weten over de dynamische roosterkoppeling tussen Magister en uw roosterpakket? Neemt u contact op met uw Accountmanager. Uw school direct aanmelden voor de overstap? Mailt u dan naar training@magister.nl