Twee bestuurders over hun schoolervaring

Bas van Rooijen, conrector op het Maasland College en Peter de Visser, directeur-bestuurder van Stad & Esch over maatwerk met Magister.me

NOS.nl schreef op 2 december 2019: “Steeds minder interesse in schoolvakken, cijfergemiddelde daalt.” Een zorgwekkende ontwikkeling, die voor mensen uit het onderwijs niet als verrassing zal komen. Maar hoe breng je er verandering in? Twee schoolleiders vertellen in dit artikel hoe zij innovatie inbrengen in hun onderwijs met een andere kijk op leren en hoe Magister.me hierbij helpt.

Bas van Rooijen is conrector op het Maasland College in Oss met zo’n 1.650 leerlingen. Peter de Visser, directeur-bestuurder van Stad & Esch. Deze scholengroep uit Drenthe heeft ongeveer 2.200 leerlingen. De twee scholen zitten midden in de overstap naar Magister.me, het platform voor gepersonaliseerd leren.

Op dit moment werken reeds 55 scholen met de extra module voor gepersonaliseerd onderwijs. Op het Maasland College waren in november 2019 al 500 leerlingen actief in het systeem. Stad & Esch gaat in januari 2020 met de hele vmbo-onderbouw over op Magister.me. In 2020-2021 volgt de invoering voor alle brugklassen.

Innoveren in het onderwijs

Beide scholen zijn al langere tijd bezig met innovaties in het onderwijs. Ook op Stad & Esch zagen ze in dat het onderwijs anders moest. “Wij zijn al langer bezig met innovatie en hoe we ons onderwijs verbeteren. Bijvoorbeeld door meer ruimte voor creativiteit te bieden”, aldus Peter de Visser. “In onze zoektocht naar vernieuwing hebben we geleerd de waarom-vraag vaker te stellen. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we op school geen bel meer hebben. Want waarom is dat nog nodig? Elke leerling weet precies hoe laat hij waar moet zijn. Die verantwoordelijkheid pakken ze heel goed op.”

“Wij merkten op school ook dat de motivatie van leerlingen laag was. Om daar verandering in te brengen, zijn we gaan inzetten op meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voor de leerling. Met gepersonaliseerd onderwijs bouwen we die autonomie in het leerproces van onze leerlingen.”
image

Maatwerk als fundament

Stad & Esch en het Maasland College kozen voor Magister.me omdat het scholen de mogelijkheid geeft om maatwerk te bieden tot op leerlingniveau. Bas van Rooijen: “Onze onderwijsvisie is gebaseerd op twee pijlers: persoonlijke aandacht en maatwerk. De persoonlijke aandacht komt vanuit onze medewerkers. Magister.me ontzorgt ons op het gebied van maatwerk.” Maatwerk is ook belangrijk in de visie van Stad & Esch. “En daarvoor hebben we een platform nodig waar alles samenkomt, waar vanuit docenten hun leerlingen kunnen bedienen en volgen in maatwerkonderwijs.”


De schoolleiders noemen een aantal voordelen. Zo kunnen leerlingen dankzij Magister.me werken op hun eigen tempo en niveau. Is een leerling goed in wiskunde? Dan kan hij extra opdrachten krijgen, eventueel van een hoger jaar of niveau. Of hij besteedt de tijd die hij overhoudt aan een vak waar het even wat minder gaat. Via het platform kunnen docenten de prestaties en voortgang van hun leerlingen op individueel niveau volgen. Zo zien ze snel waar ze hun aandacht op moeten richten.

In Magister.me zijn lesstof en leerdoelen eenvoudig op en in te delen, omdat alle leermaterialen op één plek staan. Alle (digitale) middelen van bijna alle lesmethoden die via Nederlandse uitgeverijen verkrijgbaar zijn, staan automatisch in het platform. En docenten kunnen daar hun eigen ontwikkelde materialen, leerdoelen of methoden aan toevoegen. Met adaptieve quizzen en toetsen krijgen ze vervolgens gedetailleerd inzicht in de voortgang van de leerling.


Leerlingen vinden de software makkelijk werken en zijn er tevreden over. Ook docenten en mentoren, op het Maasland College ‘coaches’, zien voordelen voor hun werk. “Je kunt precies zien wat een leerling wel of niet gedaan heeft. Voor onze coaches is dat super handig in hun gesprekken met een leerling”, zegt de conrector. Peter de Visser is het daarmee eens: “De grootste plus van Magister.me is dat leerlingen individueel gevolgd kunnen worden. Zo kan een docent ook echt maatwerk leveren aan de leerlingen, zonder dat hij er extreem veel tijd in hoeft te stoppen. En ouders zien ook een wens in vervulling gaan. Zij kunnen zien hoe hun kind vooruitgaat, ook als er geen toetsen worden afgenomen.”

Keuzes maken

De overstap op gepersonaliseerd onderwijs (GO) is dus een vooruitgang voor leerlingen, ouders en docenten. Maar je moet er wel de tijd voor nemen om alles goed uit te werken. Op het Maasland College bleek dat er keuzes gemaakt moesten worden om volledig in te zetten op gepersonaliseerd leren. Zo werd de roosterindeling aangepast en werd de aandacht verlegd. “We waren een TTO-school met veel internationalisering. De investeringen hierin hebben we moeten halveren om deze omslag te kunnen maken. Dat moesten we natuurlijk wel verantwoorden. Nu snapt iedereen onze keuze.”


In de eerste fase in schooljaar 2019-2020 volgde ook een omslag voor het mentoraat. Mentorles werd vervangen door coaching, waar gepraat wordt over leren en sociaal-emotionele zaken die spelen. “Daardoor is het aantal uren van het mentoraat verdubbeld.” De volgende fase begint in 2020-2021. Dan krijgen leerlingen in de lessen de ruimte om te werken op hun eigen niveau en tempo. “Dat is echt een grote verandering, want het raakt de kern van ons onderwijs”, zegt Van Rooijen.

image

Innoveren doe je samen

Onderwijs innoveren is een proces van cultuurverandering. Daarbij zijn volgens Van Rooijen en De Visser twee zaken heel belangrijk: je moet een duidelijke visie hebben en iedereen daarin meenemen. “Zorg voor een duidelijke stip op de horizon en werk daar naartoe. Mét je mensen, en niet vóór je mensen”, zegt De Visser. “Het belangrijkste is om dat samen met docenten te doen, en niet iets te pakken wat van tevoren al helemaal voor je klaar staat. Wij kopen geen product, wij maken samen met Magister het best passende product voor onze school”, vult Van Rooijen aan.

“Zorg voor een duidelijke stip op de horizon en werk daar naartoe. Mét je mensen, en niet vóór je mensen.”

Het belangrijkste resultaat: blije leerlingen

En werkt het om de leerlingen meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven? “Ja”, vinden beide schoolleiders. Van Rooijen: “We zien dat leerlingen meer eigenaarschap voelen voor hun werk. Dat ze daarover durven te praten. En dat ze ook nog kunnen volgen wat ze aan het doen zijn. Dat was ons doel.”


Op beide scholen zit er dus veel beweging in het onderwijs. Hoe kijken beide schoolleiders naar het proces wat ze doormaken? “Met onze kijk op leren willen we uit de leerling halen wát erin zit, maar ook wíe erin zit. Want als je weet wie je bent, kun je ook eruit halen wat je bent. Dat lukt ons inmiddels aardig”, sluit De Visser af.


Ook in Oss zien ze wat hun transformatie opbrengt: “Je krijgt lachende gezichten van kinderen ervoor terug. We coachen nu al op school, en de kinderen geven ons terug dat zij zich veel meer gezien voelen. Ouders zijn blij dat ze altijd mee mogen doen en daarnaast hebben we een docententeam dat fantastisch is en er met volle energie tegenaan gaat”, aldus conrector Van Rooijen.

Wilt u meer weten over gepersonaliseerd onderwijs? Op deze pagina vindt u alles over www.magister.nl/magisterme/