Uitgelicht

Forse administratieve verlichting: meerdere profielen bij de leerling mogelijk

Flexibilisering onderwijs

Examenkandidaten kunnen volgens de regelgeving op basis van hun examenresultaten voor meerdere profielen slagen (maximaal vier). Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om het datamodel van Magister aan te passen op deze ontwikkeling van flexibilisering in het onderwijs.

Vanaf de februari release wordt voor het VO de profielen in de verschillende schermen overzichtelijk getoond en kunnen die eenvoudig en snel worden aangepast.


Voor de VAVO gaan we het ook mogelijk maken om profielen bij de leerlingen aan te passen zonder een nieuwe inschrijving te maken, met meteen de mogelijkheid om de wijziging in de Onderwijsovereenkomst te mailen. Voor de VAVO willen wij dit geheel in maart uitleveren.

Administratieve verlichting

Nieuw is dat in de nieuwe versie ook collectief aan de leerlingen extra profielen toegekend kunnen worden op basis van het vakkenpakket van de leerlingen. Dit betekent een forse administratieve verlichting. Het individueel toekennen van extra profielen, het verwijderen van een profiel of de sortering van de profielen aanpassen is ook sterk vereenvoudigd in één wizard..

image

Berichten aan ouders eenvoudiger voor docent/mentor

Een docent/mentor wil op een eenvoudige manier kunnen communiceren met ouders/verzorgers van groepen leerlingen.

De uitbreiding van de berichtenmodule in Magister maakt dit mogelijk. Hierdoor kunnen docenten en mentoren de communicatie met leerlingen en ouders nu op één plaats uitvoeren. Veilig en vertrouwd binnen Magister.


Ouders krijgen berichten in de Magister App én een kopie in hun privé e-mail. Niet alleen weet u zeker dat Magister het bericht aflevert, de e-mail adressen zijn altijd actueel.

Deze ‘berichten aan ouders’-functionaliteit is nu beschikbaar in desktop en zal ook voor Web en App geïntroduceerd worden. De verwachting daarvoor is begin april.

IPON 5 en 6 februari

Tijdens de IPON, vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ICT, bent u van harte welkom bij Magister, Magister.me, Quayn en Iddink leermiddelen op stand B045. De IPON vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht.

image

Detailkaart Afwezigheid wordt uitgebreid

Voor mentoren, docenten en zorgcoördinatoren is het belangrijk dat zij snel en eenvoudig overzicht hebben in het gedrag van leerlingen.


Veel gebruikers hadden de wens om vooral ongeoorloofd verzuim sneller en duidelijker inzichtelijk te krijgen.


Daarom zal Magister verder uitgebreid worden met een Afwezigheid dashboard, waardoor gebruikers direct een goed beeld krijgen van het absentiegedrag van een leerling.

RIO: Onderwijs Serviceregister en mandaat

Per 1 maart a.s.dienen de onderwijsaanbieders, onderwijslocaties en aangeboden opleidingen te zijn uitgewisseld met RIO. Voor deze uitwisseling dienen alle scholen een OSR-overeenkomst te hebben. Na het afsluiten van deze overeenkomst is het belangrijk dat de school een mandaat geeft. Zonder de OSR-overeenkomst en het bijbehorende mandaat, is het niet mogelijk om vanuit Magister uit te wisselen met RIO.

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.kennisnet.nl/onderwijs-serviceregister/aanmelden/

image