Talenten ontwikkelen, daar draait het om op scholengemeenschap RSG Magister Alvinus. Maar hoe houd je als school een goed overzicht op de ontwikkeling van alle leerlingen? De RSG startte daarom een pilot met het Coaching Dashboard in Magister.me. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Noodzaak om kwaliteit te borgen

RSG Magister Alvinus in Sneek is een openbare school voor vmbo, havo en vwo. De school wil haar ruim 2.000 leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een vervolgopleiding en het leven in de maatschappij. Daarom zoekt de RSG altijd naar de best mogelijke begeleiding. “Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en te borgen, startten we daarom binnen het vmbo-team een pilot met het Coaching Dashboard”, vertelt Laura van Dasselaar, Teamleider VMBO B/K bij RSG Magister Alvinus. “De borging van de kwaliteit van ons onderwijs was tevens een opdracht vanuit de onderwijsinspectie. Net op dat moment kwam er een aanbod voorbij voor het Coaching Dashboard (geleverd door TIG) voor een proefperiode van twee maanden. Daar zijn we meteen op ingegaan. Na die periode besloten we al snel om de pilot te verlengen tot een jaar. Het dashboard leverde namelijk direct al meerwaarde op.”

Alles in één overzicht

Op het Coaching Dashboard zijn verschillende onderdelen van de ontwikkeling van een leerling te zien. “Magister zelf is een uitgebreid leerlingvolgsysteem waar onder andere zaken als cijfers, huiswerk en studiewijzers in staan”, legt Van Dasselaar uit. “Maar het Coaching Dashboard toont mentoren in één overzicht gegevens over cijfers, gedrag, verzuim en keuzewerktijd. Zo zien zij direct welke leerlingen bijvoorbeeld extra aandacht nodig hebben. Zonder dat ze zelf gegevens over leerlingen uit allerlei systemen bij elkaar moeten toveren. Dat scheelt mentoren veel tijd en voorbereidingswerk, dus daar zijn ze erg enthousiast over. Daarmee is dit dashboard zeker een waardevolle aanvulling. Het mag wat ons betreft standaard in Magister worden opgenomen.”

Positief over meer verantwoordelijkheid

RSG Magister Alvinus gebruikt het Coaching Dashboard bij verschillende overleggen, zowel intern als extern. Van Dasselaar: “Van wekelijkse leerlingbesprekingen met het team, tot rapportvergaderingen, overgangsvergaderingen, en gesprekken met opvoeders en leerlingen. Voorheen bespraken mentoren (zorg)leerlingen tijdens een leerlingbespreking bijvoorbeeld op basis van door hen verzamelde gegevens. Afgelopen schooljaar hebben we daar de informatie uit Magister Managementinformatie Platform (MMP) aan toegevoegd. Mentoren hebben nu de mogelijkheid om zelf de ontwikkeling van hun mentorleerlingen bij te houden. Zonder dat er allerlei tussenstappen nodig zijn.”

“Mentoren hebben nu de mogelijkheid om zelf de ontwikkeling van hun mentorleerlingen bij te houden. Zonder dat er allerlei tussenstappen nodig zijn.”

Laura van Dasselaar - Teamleider VMBO B/K, RSG Magister Alvinus

“Onze mentoren krijgen zo veel meer verantwoordelijkheid en daar zijn ze erg positief over. Een clusterklas bestaat bijvoorbeeld uit leerlingen van verschillende niveaus en dan is overzicht krijgen van resultaten en ontwikkeling soms lastig. Een collega met zo’n klas gaf aan dat hij met dit dashboard alleen maar hoeft in te loggen en dan bijvoorbeeld precies weet wie wanneer afwezig was. Of wie onvoldoendes haalt en dus wellicht moeite heeft met bepaalde vakken. Hij kan nu sneller dan voorheen ingrijpen, en in gesprek gaan met die leerlingen en ouders of verzorgers.”

Sneller inzicht, beter handelen

Het Coaching Dashboard moet direct bijdragen aan een concrete verbetering van het onderwijs op RSG Magister Alvinus. “We willen de begeleiding vanuit school blijvend verbeteren”, geeft Van Dasselaar aan. “Wanneer je tijdens een rapportvergadering pas ontdekt dat een leerling meer hulp nodig heeft óf juist meer uitdaging, dan ben je te laat. Hoe sneller je inzicht hebt in die zaken, hoe beter je als school kan handelen. De resultaten in het dashboard geven ons de gelegenheid om eerder met de leerling in gesprek te gaan over de voortgang van zijn of haar leerproces. Dat stelt de leerling in staat om zelf regie over het leerproces te ontwikkelen en te streven naar betere leerresultaten.” “Het inzetten van het Managementinformatie Platform (MMP) van TIG, dat we al langer gebruiken, heeft al gezorgd dat leerlingen structureel betere examenresultaten halen. Bijvoorbeeld doordat we vakinhoudelijke verbeterplannen hebben opgesteld, op basis van informatie uit dat platform. We hopen dat het Coaching Dashboard zo’n zelfde positief effect gaat hebben, met name op een succesvollere door- of opstroom van leerlingen.”

Wat is het Coaching Dashboard?

Het Coaching Dashboard helpt mentoren snel en eenvoudig bij het volgen van de ontwikkelingen van hun mentorleerlingen. De actuele gegevens van onder andere cijfers, verzuim en meldingen zijn direct beschikbaar in overzichtelijke grafieken. Het is meteen duidelijk als leerlingen extra aandacht nodig hebben. De kant en klare dashboards zorgen voor werkdrukverlaging. De informatie die in het Coaching Dashboard in één oogopslag zichtbaar is, scheelt zoeken per leerling in Magister. Met het Coaching Dashboard staat het direct klaar. Het maakt daarmee de voorbereiding van de rapportvergadering, een oudergesprek of een individueel coachinggesprek feitelijker en gemakkelijker. Voorbeelden vindt u hier. Het Coaching Dashboard is beschikbaar voor alle Magister.me gebruikers sinds start schooljaar 2020/2021. Heeft u nog geen Magister.me? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder voor de mogelijkheden. Wilt u ook nu het Coaching Dashboard in Magister? Mail dan naar info@tignl.eu of bel 085-01 85 150.

Van traditioneele stempel naar bewust kiezen voor eigen leerroute

Citadel College ziet het licht met onderwijsconcept Lumen