Dank voor het lezen van Magister Magazine. Laat ons gerust weten wat u van deze uitgave vond. Heeft u een vraag over een artikel of een suggestie voor de inhoud van een volgende editie? Wij horen het graag via communicatie@iddinkgroup.com

© Iddink Group

Uitgaven van Iddink Group B.V. Afdeling Communicatie Oktober 2020

Aan de inhoud van dit Magister Magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iddink Group B.V.

Foto's in deze Magister Magazine uitgave zijn o.a. gemaakt door: Fotografie Ruud Peijnenburg, Link Design.

Interviews: 1411 Media | Ontwerp: Blauwe Zone