Dynamisch roosteren

Gepersonaliseerd onderwijs vraagt om complexe roosters die voortdurend wijzigen. Een slimme koppeling tussen Magister en het roosterpakket is dan onmisbaar. Twee ervaren roostermakers delen hun ervaringen met de nieuwe, dynamische roosterkoppeling van Magister.

Het onderwijs verandert. De ontwikkeling van maatwerkonderwijs is actueler dan ooit. Het is een ontwikkeling die ook vraagt om een andere manier van roosteren. In de afgelopen jaren hebben wij in nauwe samenwerking met roostermakers de kern van Magister opnieuw vormgegeven. Als gevolg hiervan ondersteunt het rooster binnen Magister een flexibele indeling voor verplichte lessen, keuzelessen en variabele lestijden. Gebruikers kunnen nu roosteren op personen en groepen, in plaats van alleen op klassen. Dit biedt de optie om een persoonlijk rooster voor een leerling te maken. Dat geeft de leerling de vrijheid om de vakken te volgen die passen bij de eigen talenten en bij de keuze voor de vervolgopleiding. Hiermee is Magister nog beter voorbereid voor de invoering van meer gepersonaliseerd leren. Samen met roosterpartijen hebben wij een real-time koppeling ontwikkeld, waardoor verandering van het rooster real-time wordt verwerkt binnen Magister – zonder extra handeling van een roostermaker. Zo zien leerling, docenten en ouders in Magister altijd het juiste en actuele rooster.

In het komend schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling van het persoonlijk en dynamisch roosteren. Dit zal gebeuren in samenwerking met klanten en roosterpartijen. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling en uitrol van het Keuzewerktijd Dashboard. Gepersonaliseerd onderwijs vraagt ook van leerlingen dat ze zelf meer regie voeren op de planning van hun leeractiviteiten. Daarom gaan we Magister ook uitbreiden met functionaliteiten die leerlingen hierin nog beter ondersteunen.

2College wijzigt rooster pijlsnel met slechts een druk op de knop

Meer tijd en minder discussie voor roostermakers van VOBO-scholen