Leren op maat

Wilt u leerlingen maatwerk bieden? Dat vergt niet alleen veel planning en afstemming intern, maar ook een omslag in hoe het onderwijs wordt georganiseerd. Lees de ervaringen met gepersonaliseerd onderwijs van het Lingecollege mavo.

Maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs inrichten kan voor docenten dikwijls een tijdrovende bezigheid zijn. Magister biedt hierin de helpende hand. Vanaf voorjaar 2021 biedt Magister oplossingen die docenten vergaand ontzorgen. Zo kunnen zij straks studiewijzers maken op basis van meer dan 60 geïntegreerde lesmethodes. Deze leerlijnen kunnen vervolgens eenvoudig gepersonaliseerd en verrijkt worden door extra materialen te arrangeren en eigen opdrachten toe te voegen. Ook kunnen docenten het leerrendement van opdrachten extra verhogen door leerlingen persoonlijke feedback te geven. Dit werkt extra efficiënt met behulp van Microsoft 365 of Google for Education.

En heeft u ook een licentie op Quayn, de online toetsapplicatie? Deze (formatieve) toetsen kunnen ook eenvoudig worden opgenomen in een leerlijn. Zo ontstaat één omgeving voor alle vakken, met alle gemak van dien voor docenten – en duidelijkheid voor leerlingen.

Wilt u ook kennismaken met de module Leren & Lesgeven in Magister? Op 11 november organiseren wij een gratis webinar. Schrijf u hier in.

Een studiewijzer maken, extra materiaal arrangeren, eigen opdrachten toevoegen en persoonlijke feedback aan leerlingen geven kan voor docenten dikwijls een tijdrovende bezigheid zijn.

Leerling in beeld is het startpunt voor gepersonaliseerd onderwijs