Het onderwijs maakt dynamische tijden door. Eén van de bij Magister aangesloten scholen beschreef het als volgt:

"Het hele proces waarin we nu zitten heeft nog het meest weg van het herinrichten van een rijdende trein: we verschuiven de banken, ze krijgen nieuwe bekleding, de dienstroosters veranderen en de regels voor de passagiers, maar de trein blijft gewoon rijden en daar zijn we allemaal heel blij om."

Als Magister willen wij u in deze tijden zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom geven we u graag een aantal handvatten en tips.

Leerachterstand aanpakken

Bijna een kwart van de middelbare scholen heeft na de eerste coronagolf subsidie aangevraagd om aankomend schooljaar leerachterstanden weg te werken. Speciaal voor schoolleiders en locatie directeuren is er een Magister webinar beschikbaar hoe keuzewerktijduren en het Coaching Dashboard in te zetten om leerachterstanden aan te pakken. Een functionaliteit die in uw basislicentie aanwezig is en op verschillende manieren, passend bij uw onderwijsvisie, ingezet kan worden.

Aan bod komt:

  • Hoe kunnen mogelijkheden worden gecreëerd om deze lessen te geven?
  • Wie is leading in dit proces? Leerling/docent/mentor?
  • Is er naast tijdsdifferentiatie ook een stofdifferentiatie mogelijk?
  • Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er?
  • Zijn er verschillende trajecten mogelijk waar ingestapt kan worden?
  • Zijn er voorwaarden verbonden aan het roosterprogramma?

Wilt u ondersteuning bij de toepassing van keuzewerktijd en het Coaching Dashboard? Neemt u dan contact op met training@magister.nl o.v.v. 'KWT'. Het Coaching Dashboard is onderdeel van de Magister.me licentie. Heeft uw school geen Magister.me licentie, dan kan het Coaching Dashboard als extra module besteld worden via info@tignl.eu.

Plannen maken voor aanpak hybride onderwijs

Bent u op zoek naar concrete voorbeelden voor de aanpak van hybride onderwijs? Op de site www.lesopafstand.nl staan gerichte stappen voor schoolleiders en bestuurders om hybride onderwijs vorm te geven. Van het organiseren tot en met handvatten voor lesgeven en toetsen en reflectie.

Online lesgeven en deelnemen

Magister heeft het mogelijk gemaakt om eenvoudig aan een agenda afspraak een online les toe te voegen. De praktische informatie hierover staat hier: Lesgeven via Microsoft Teams met Magister. Een goede inhoudelijke bron over online lesgeven via Teams en didactiek is socialmediainhetmbo.nl, gewoon direct toepasbaar in het VO.

Inzicht in deelnemers op afstand

Om het voor docenten nog eenvoudiger te maken om direct te zien wie online lessen volgt, is het lesdashboard uitgebreid met de indicatie van online deelname. Aan de toevoeging van een simpel video-icoon ziet een docent in één keer dat één of meerdere leerlingen thuiszitten. De docent kan gericht voorbereidingen treffen voor de online les. De toevoeging met een video-icoon in het lesdashboard zorgt er daarnaast voor dat een docent sneller en eenvoudig de absentie kan registreren.

Ouderavond via Teams

Het organiseren van ouderavonden is veel werk. Zeker zolang zoveel mogelijk bijeenkomsten online georganiseerd moeten worden. We hebben daarom de ouderavond-module uitgebreid met de optie van ouderavond via Teams. Met één vinkje kan worden aangegeven dat de ouderavond digitaal plaatsvindt.

Ouder en docent vinden in hun afspraak een link naar de Microsoft Teams meeting. Dit is zichtbaar via de Agenda in hun Magister Web, of in de Magister App. Belangrijk voordeel is dat ouders/verzorgers geen Teams nodig hebben of gebruik moeten maken van het account van hun kind. De informatie over 'Ouderavond in Teams' is beschikbaar voor uw Magisterbeheerders via de serviceomgeving Magister Service. Praktische tips over ouderavond organiseren via Magister zijn terug te kijken via het webinar van 13 oktober jl.

Communicatie met ouders/leerlingen

In het begeleiden van de leerlingen is communicatie met de ouder(s)/verzorger(s) een essentieel onderdeel. Niet elke school organiseert communicatie met ouders via Magister. Juist in deze onzekere tijd is het goed organiseren van de communicatie extra belangrijk. In Magister Web bestaat sinds het voorjaar een specifieke Berichtenmodule, die dus ingezet kan worden door docenten/mentoren. Wat zijn de voordelen?:

  • Er kan aan een selectie van leerlingen/ouders/verzorgers een bericht gestuurd worden. Mocht er voor een klas tijdelijk naar volledig online onderwijs moeten worden omgeschakeld, is dit een extra uitkomst;
  • Vanuit één plek is alle communicatie met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk. Of het nu door school/mentoren/docenten is gestuurd. Dus ook als een docent uitvalt, is de communicatie gewoon beschikbaar;
  • Ouders/verzorgers krijgen de berichten gelijk in Magister Web of Magister App; 
  • Er is een lager risico op het lekken van e-mailadressen . 

Informatie over de 'Berichtenmodule via Magister Web' voor uw Magisterbeheerder staat op Magister Service > Bibliotheek > Docenten. Een korte toelichting is te downloaden op de speciale webpagina met hulpmiddelen voor afstandsonderwijs.

AVG

Uw functionaris gegevensbeheerder zal in deze periode extra toezicht kunnen houden op het correct naleven van de AVG-richtlijnen. Bijvoorbeeld door richting docenten, leerlingen en ouders nog eens eenduidig de afspraken te communiceren wat wel en wat niet tijdens online lessen is toegestaan. Maar ook intern zal herhaling niet overbodig zijn. Als school bent u namelijk verantwoordelijk om bij de registratie van afwezigheid/ ziekmelding de AVG-richtlijnen goed na te leven. Dit betekent o.a. dat nooit de ziekte-aanduiding mag worden toegevoegd als verklarende omschrijving bij ‘geoorloofd afwezig’. Geen enkele ziekte-aanduiding, dus ook niet ‘COVID-19'.

Overzichtspagina: ondersteuning voor uw onderwijsproces

Online onderwijs of een hybride vorm is aan de orde van dag. Samen proberen we er het beste van te maken. Met Magister.me als leerplatform zijn er een aantal extra voordelen. Zoals de mogelijkheid dat u direct inzicht heeft in leerachterstanden. En alle informatie op één plek voor leerling en docent.

Praktische tips over afstandsonderwijs met Magister.me vindt u hier. Voor onderwijs op afstand met Magister verwijzen we u graag naar deze pagina.

De documenten staan voor uw Magisterbeheerder ook op de serviceomgeving Magister Service in de Bibliotheek > Afstandsonderwijs gegroepeerd.

Ook in gesprek over uw onderwijsvisie, juist in deze tijd?

Veel scholen ondernemen stappen om hun onderwijsvisie richting maatwerk en meer gepersonaliseerd leren vorm te geven in hun organisatie. Een proces dat u weloverwogen vorm wilt geven. We kunnen ons goed voorstellen dat op dit moment veel aandacht gaat naar de organisatie van afstandsonderwijs. Maar juist nu wilt u voortgang houden in uw visieontwikkeling.

Wist u dat Magister ook leren op maat makkelijker kan maken op een laagdrempelige manier? Ook uw school kan al binnen twee maanden vanaf oriëntatie tot en met implementatie uw leerlingen en docenten hierin ondersteunen. We gaan graag met u in gesprek wat dit concreet voor u betekent. Maak een afspraak of kijk voor meer informatie op onze website.