Onderwijs verandert voortdurend. Die veranderingen lijken op dit moment sneller te gaan dan ooit. Wat zijn de belangrijkste bewegingen. En hoe bepalen die trends de koers van Magister? We vroegen het aan Product Managers Harald van Voorst en Heleen van der Laan.

Productmanagers Harald van Voorst en Heleen van der Laan zijn verantwoordelijk voor de koers van Magister en Magister.me. Om hun werk goed te kunnen doen, houden ze voortdurend de vinger aan de pols bij onderwijsinstellingen, zitten ze regelmatig aan tafel met allerlei partijen uit het onderwijsveld en houden ze grotere onderwijsbewegingen in het oog. Wat zien zij als de belangrijke bewegingen die het onderwijs van vandaag én van morgen bepalen? En hoe speelt Magister in op die ontwikkelingen?

Ruimte creëren voor focus op het individu

Heleen: "Vrijwel elke school denkt op dit moment na over manieren om meer maatwerk te bieden. En hoe je met meer gepersonaliseerd onderwijs beter kunt inspelen op specifieke behoeften en talenten van leerlingen. Een flexibele, persoonlijke aanpak is immers belangrijk voor de motivatie van leerlingen en stimuleert dat zij eigenaarschap gaan nemen over hun leerproces. Maar als leerlingen in een klas verschillende routes volgen, willen docenten en mentoren goed grip kunnen houden op wie wat gedaan heeft en mogelijk hulp nodig heeft. Daarom is ook het vakoverstijgend kunnen volgen van leerlingen cruciaal voor maatwerk.” Dit was een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van Magister.me. Toch geeft het merendeel van de docenten aan dat vaak de tijd ontbreekt om goed maatwerk te leveren. Harald: “Juist hier kan ICT de helpende hand bieden door werkprocessen van docenten en het onderwijsondersteunend personeel flexibel en zo efficiënt mogelijk in te richten.

Zoiets simpels en vanzelfsprekends als de aanwezigheid van leerlingen registreren wordt bijvoorbeeld veel lastiger als groepen leerlingen niet langer in de klas zitten, maar door de school lopen. Ook roosters krijgen door maatwerk een heel ander – en veel dynamischer – karakter. Digitalisering helpt scholen dan enorm door ook voor een school met duizenden leerlingen een flexibel en dynamisch rooster beschikbaar te stellen. We zijn blij dat we dat met de huidige technische mogelijkheden en de input van onze gebruikers steeds beter de flexibiliteit kunnen ondersteunen die zij zoeken.”

Maar Magister helpt ook door data in overzichten te combineren zodat het zinvolle informatie wordt. Heleen vult aan: “Denk aan allerlei informatie uit het leerlingvolgsysteem die we in samenspraak met scholen nu gecombineerd tonen in een Coaching Dashboard. Zo worden onderliggende patronen bij leerlingen sneller zichtbaar en merk je dat Magister véél meer is dan een systeem waar je cijfers moet invoeren: dat het een systeem is dat met je meedenkt en voor je werkt, een vanzelfsprekende betrouwbare bron van informatie.”

Samen bouwen aan beter onderwijs

Die inzet om werkprocessen efficiënter en effectiever te maken, geldt overigens niet alleen voor functionaliteit binnen Magister. Heleen: “Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele educatieve leverancier op dit moment in zijn eentje de vraag van de scholen kan beantwoorden. Er zijn tegenwoordig zoveel mooie, rijke lesmaterialen en tools! En onderwijsvernieuwing vraagt ook echt om nieuwe oplossingen. Als partners in onderwijsland zullen we dat dan ook samen moeten oppakken. Ik zie uiteindelijk een platform voor me dat een efficiënte bedrijfsvoering borgt.

En scholen op weg helpt om hun onderwijsvisie handen en voeten te geven. Eén plek waar je als leerling je persoonlijke leerlijnen vindt, van waaruit je toegang hebt tot al jouw lesmaterialen en waar inzichtelijk is waar je staat, ongeacht in welke omgeving of tool je die leerresultaten behaald hebt. Zodat je in gesprek met een mentor of een coach een goed, volledig beeld hebt van jezelf en telkens een beter plan kunt maken.

Slimmer werken én attractief blijven door digitalisering

Scholen moeten méér doen met minder mensen. “Ook de leerlingaantallen dalen. In sommige regio’s zien we een daling van 10 tot 15 procent”, aldus Harald. Digitalisering en automatisering kunnen een deel van dat probleem opvangen. “Hoe kun je met een lagere bezetting je school zo efficiënt mogelijk blijven draaien? Maar ook: hoe kun je jouw onderwijs zodanig inrichten dat je school attractief blijft voor nieuwe leerlingen én voor docenten.” Het betekent bijvoorbeeld dat je de administratieve processen zoveel mogelijk wilt vereenvoudigen. We zien scholen in krimpregio’s ook vaak versneld toegroeien naar maatwerk en gepersonaliseerd leren.

Om voor docenten tijd te creëren, kun je in Magister bij het aanmaken van studiewijzers of leerlijnen gebruik maken van geïntegreerde lesmethodes van wel 60 verschillende lesmethodes. Heleen: “Als docent voeg je eenvoudig toe wat jij graag wilt meegeven aan je leerlingen, extra bestanden, instructieteksten, of iets wat specifiek in jullie regio of in de actualiteit speelt. Als al die informatie voor alle vakken voor leerlingen op één plek beschikbaar is, schept dat een hoop duidelijkheid. En je creëert een plek waar docenten uitgenodigd worden om te differentiëren en het onderwijs zo betekenisvol mogelijk te maken. Van daaruit zetten scholen ook weer volgende stappen richting meer formatief evalueren of meer leerdoelgestuurd werken.”

Door automatisering meer aandacht voor vaardigheden

Onder invloed van technologie veranderen beroepen razendsnel. Harald: “Sommige beroepen die we nu kennen, zijn straks misschien geautomatiseerd. Jongeren moeten klaargestoomd worden voor die snel veranderende wereld. Het betekent dat ze in staat moeten zijn om voortdurend mee te bewegen. De ontwikkeling van bepaalde vaardigheden wordt daarom veel belangrijker. Net als continu leren. Dat geeft je het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te adopteren. Je zou kunnen stellen dat diploma’s op de arbeidsmarkt uiteindelijk minder belangrijk worden. Steeds meer scholen ontwikkelen daarom naast hun leerlijn ook een leeflijn. Naast de dingen die je moet doen om je diploma te halen, word je als leerling ook geholpen om een jongvolwassen persoon te worden; iemand die klaar is voor de snel veranderende wereld. Ik zou deze trend ook graag steeds beter in Magister gaan ondersteunen.”

Beter beslissen op basis van data en kunstmatige intelligentie

Scholen verzamelen in Magister en Magister.me veel gegevens van en over leerlingen. Kan die data gebruikt worden om het onderwijs nóg beter op de leerling aan te laten sluiten? Harald: “Ik verwacht zeker dat systemen de eindgebruiker nog beter zullen ondersteunen. Dat betekent in onze ogen niet dat het systeem besluiten zal nemen. Als docent of als leerling krijg je advies. Zie het als een routeplanner die suggesties geeft voor de beste route naar huis. Als je binnendoor gaat doe je er drie minuten langer over, maar je rijdt wel lekker door.” Ook Heleen ziet een interessante rol weggelegd voor kunstmatige intelligentie (KI). “Dit soort technologie kan goed patronen herkennen waarmee je als docent of mentor bepaald leergedrag sneller op het spoor komt. Op die manier helpt het systeem docenten op de achtergrond om betere beslissingen te nemen.” Naast data blijft ook de rol van de docent en de sfeer op school cruciaal. Heleen: ”We wensen zoveel mogelijk docenten en leerlingen een veilige atmosfeer toe waar iedereen zich kan ontwikkelen. Waar natuurlijk de eindexamens gehaald moeten worden, maar waarin ik ook hoop dat leerlingen kunnen ervaren dat leren leuk is en dat het heel waardevol is om uiteindelijk je plek in te nemen in onze maatschappij. Leren is en blijft toch ook een sociaal proces.”

Goed luisteren blijft de sleutel

Magister staat voor de voortdurende uitdaging om slim te navigeren tussen de korte en de lange termijn, tussen het oplossen van acute zaken en het werken aan software die past bij het onderwijs van morgen. Het geheim: aangesloten blijven, in gesprek blijven en goed luisteren. Samen met de scholen bepalen we de te lopen koers, benadrukken beide Product Managers. Heleen: “Welke kapstok je ook kiest om je onderwijs aan op te hangen – maatwerk, gepersonaliseerd onderwijs, leerlinggestuurd werken, formatief evalueren – we willen elke school zo goed mogelijk faciliteren bij hun insteek. Als we daarin de docent ontzorgen en ruimte bieden voor zijn eigen professionaliteit, dan kan de docent optimaal aansluiten bij wat zijn leerlingen nodig hebben. Loesje maakte ooit een poster "Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen". En onze drijfveer is om daar een steentje aan bij te dragen!

P.S.: Beluister ook de podcast: Data biedt inzicht en toekomstperspectief voor innovatie in (gepersonaliseerd) onderwijs.

Wilt u meer weten hoe Magister u verder kan helpen om in te spelen op actuele onderwijstrends en ontwikkelingen? Neem dan contact op met uw accountmanager en vraag een demo aan.

Denk mee over Magister

Heeft u wensen of ideeën voor Magister? Dan horen wij graag van u. U kunt uw suggesties indienen via uw applicatiebeheerder op Magister Service (inlog vereist). In uw suggestie geeft u vooral aan waarom u en andere gebruikers baat hebben bij deze suggestie. Suggesties die u indient worden beoordeeld op compleetheid en geschiktheid binnen onze visie en ontwikkelthema’s. Via een democratisch stemproces bepaalt de Magister community vervolgens mede in welke volgorde wensen opgepakt worden. Natuurlijk wordt er in de uitkomst van het stemmen nog gekeken naar de balans in schoolgrootte en inzet van beschikbare capaciteit ten opzichte van de eerdere backlog planning en routeplanner. Op deze manier heeft u, naast de bestaande overlegstructuur, invloed op de verdere ontwikkeling van Magister. Laat uw stem horen en oefen invloed uit.

Altijd in lijn met wet- en regelgeving

Volgt Magister alleen actuele onderwijstrends en -ontwikkelingen? Natuurlijk niet. Magister staat hoog aangeschreven om zijn functionaliteiten op het gebied van wet- en regelgeving. Deze functionaliteiten maken de ondersteunende taken in het onderwijsproces overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk. Scholen hebben de zekerheid dat het platform voldoet aan álle wet- en regelgeving. Vaak gaan wij veel verder dan de wet voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan RIO, VSV en inschrijving met meerdere profielen bij examens. Bekijk de roadmap van Magister op Magister Service (inlog vereist) en ontdek hoe wij het platform de komende tijd voorbereiden op nieuwe wijzigingen in wet- en regelgeving.