Beste lezer,

Bij Iddink Group zijn we ons bewust van wat u als schoolleider, docent of medewerker afgelopen maanden tijdens de coronacrisis op uw bordje heeft gekregen. Respect voor de flexibiliteit en wendbaarheid van scholen en de medewerkers is op zijn plaats. Het continueren van het contact met en het begeleiden van leerlingen, het op adequate wijze aanbieden van leerstof, het opvangen van collega’s die ziek zijn en het afnemen van toetsen op volstrekt andere wijze dan gewend, geven een ongekende dynamiek voor scholen.

In coronatijd is een stabiele werkomgeving cruciaal. Maar ook daarbuiten, want de ontwikkelingen in het onderwijs en de digitalisering daarvan nemen in rap tempo toe. De digitaliseringsagenda van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de recente onderwijsbegroting die op Prinsjesdag bekend werd, heeft ook de nodige aandacht hiervoor. En terecht.

Stabiliteit, continuïteit en veiligheid hebben altijd de voortdurende aandacht van Magister. Zo hebben wij ons het afgelopen jaar extra ingespannen om Magister nog beter te beschermen tegen verstoring door zware en complexe DDoS-aanvallen. Ook hebben we een aantal functionaliteiten weten toe te voegen, waarover u in dit magazine kunt lezen, zoals de dynamische roosterkoppeling, gepersonaliseerd leren en de koppeling van Microsoft Teams met Magister. Relevant hierbij is de keuzevrijheid die Magister biedt. Magister is breed inzetbaar en geeft scholen de vrijheid te kiezen welke functionaliteiten zij willen gebruiken en welke niet. Dat was al zo, maar we hebben met ingang van dit schooljaar die keuzevrijheid verder vorm gegeven door de introductie van een basis- en innovatiepakket. Op deze informatiepagina ziet u alle mogelijkheden op een rij hoe Magister uw schoolvisie en werkproces kan ondersteunen.

Ons doel is onveranderd: wij willen docenten en scholen zoveel mogelijk in hun administratieve en onderwijstaken ondersteunen én ontzorgen met een efficiënt en effectief systeem, zodat er meer ruimte is om de aandacht aan de leerlingen te geven in het klaslokaal, maar ook thuis. Daarom werken wij ook samen met scholen aan het innoveren en optimaliseren van ons platform om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen en waar mogelijk zelfs te versnellen. We doen dit op basis van onderzoek met en onder scholen, gesprekken met docenten en schoolleiders, research en concrete verzoeken van scholen.

Tot slot, zoals u inmiddels van ons gewend bent, geven wij een aantal keer per jaar in dit online magazine een update over de functionaliteiten van Magister, relevante onderwijstrends én eigenlijk wel het mooiste onderdeel: de ervarings- en gebruikersverhalen van scholen. Zo ook nu weer. Ik wens u veel leesplezier en mocht u suggesties voor ons hebben, laat ons het graag weten via communicatie@iddinkgroup.com.

Jelmer Kleingeld Commercieel Directeur Iddink Group B.V.

Onze visie

AAN staan betekent dat er energie stroomt. Alleen met energie sta je maximaal aan, leer en ontdek je en kom je vooruit. Het enthousiasme van leerlingen en studenten om te leren, blijft makkelijker aan staan met de aandacht en energie van mensen om hen heen zoals docenten, ouders/verzorgers, een coach of mentor. Met onze dienstverlening willen we er dagelijks voor zorgen dat van die kostbare energie niets onnodig opgaat aan alles wat er nodig is om onderwijs te realiseren.