Wat maken en doen wij nou precies?

Wat doen we? ‘Iddink Group is marktleider in educatieve dienstverlening in Nederland. En de innovatiepartner voor scholen, docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De merken Iddink, Eduarte en Magister bieden digitale leeromgevingen, apps en geavanceerde les- en leer(middelen) oplossingen. Sanoma Learning is ons moederbedrijf Sinds 2019 maakt Iddink Group deel uit van Sanoma Learning, één van Europa’s meest toonaangevende aanbieders van print-, digitale en hybride leeroplossingen voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Sanoma Learning is actief in zes Europese landen: Nederland, België, Zweden, Finland, Spanje en Polen. Dagelijks gebruiken 10 miljoen leerlingen en 1 miljoen docenten onze leeroplossingen. Organisatie inrichting Ons bedrijf bestaat uit vier 'takken' wetende Logistiek (alles rondom de distributie van schoolboeken zowel fysiek als digitaal), Technology (hier wordt onze software gebouwd en onderhouden), Markt (hoe brengen we onze software naar de markt, waar is behoefte aan, hoe communiceren we, hoe verkopen we dit en hoe ondersteunen we onze klanten) en tot slot de diverse Staf Staf afdelingen. Dit zijn ondersteunende afdelingen, zoals HR, Financiële administratie, Legal, Communicatie en Facilities. Lees hieronder in vogelvlucht wat onze producten inhouden, zo kan je aan je familie en vrienden vertellen wat Iddink Group betekent voor de onderwijsmarkt in Nederland.

Onze producten en diensten in een notendop

Eduarte

Eduarte is het marktleidende onderwijsinformatiesysteem in het MBO. De registratie, begeleiding en bekostiging van meer dan 400.000 MBO-studenten vindt in Eduarte plaats. De onderwijsportalen bieden docenten, studenten, stagebedrijven en ouders/verzorgers een op maat gesneden toegang tot Eduarte. De student heeft zijn agenda, lesrooster, lesmateriaal, opdrachten en resultaten altijd binnen handbereik. De docent vindt alles wat hij/zij nodig heeft voor de les in één online platform zoals studieplanningen, lesmateriaal, opdrachten, resultaten en communicatiemogelijkheden. Ook ouders en leerbedrijven krijgen via hun portaal de voor hun relevante informatie tot hun beschikking.

Magister

Een springplank naar gepersonaliseerd onderwijs Magister is het platform dat scholen handen en voeten geeft aan hun onderwijsvisie door optimale ondersteuning en efficiëntie in het werk- en leerproces. Magister zorgt dat driekwart van het Voortgezet Onderwijs en een kwart van het MBO in Nederland soepel draait. Als leerling of ouder heb je via de App altijd en overal zicht op de laatste informatie van het rooster, resultaten, lesmateriaal en communicatie vanuit school. Docenten hebben een digitale leeromgeving die naadloos aansluit bij methoden, digitale content, toetsen, het leerlingvolgsysteem (LVS) en de leerlingadministratie (LAS). Scholen kunnen door de inzichten vanuit administratieve processen makkelijker sturen en verantwoording afleggen. Steeds persoonlijker leren met focus op eigen leerlijn Door verdere digitalisering van het onderwijs treedt flexibilisering op wat de mogelijkheden voor gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maakt. Magister biedt met de Leren en Lesgeven module één platform waar leerlingen al hun persoonlijke leerroutes vinden, waar monitoringdashboards vakoverstijgend inzicht geven in voortgang van leerlingen, en waar docenten slim gefaciliteerd worden om contextrijke lesmaterialen klaar te zetten.

Quayn

Quayn is een toetsapplicatie waarmee scholen snel en gemakkelijk toetsen (op maat) samenstellen, nakijken en de resultaten kunnen analyseren. Zeker bij de sterke opmars van gepersonaliseerd leren gaan toetsen en examineren op maat hierin hand en hand.

MBO Studiematerialen

Eenvoud, keuzevrijheid en gebruiksgemak voor zowel de MBO instelling als de student. Met MBO Studiematerialen van Iddink kan de school op een gecontroleerde wijze de studenten naar een open marktomgeving begeleiden waar alles klaar staat voor de beste prijs en met een transparante service belofte. De student bestelt vanuit het schoolportaal en krijgt de volgende dag de materialen door bol.com geleverd. In het MBO bevatten je studiematerialen niet alleen studieboeken maar vaak ook opleiding gerelateerde attributen (denk aan kappersschaar, koksmes etc.) die bij bol.com verkrijgbaar zijn.

Iddink

Iddink is een distribiteur van les- en leermiddelen in Nederland, België en Spanje. In het hoogseizoen verlaten in Nederland ruim 15.000 pakketjes met verschillende schoolboeken onze magazijnen op weg naar huisadressen van leerlingen. Ook verzorgt Iddink de distributie van digitaal lesmateriaal; leerlingen gebruiken hiervoor hun Magister app of die van een andere leverancier. Scholen worden maximaal ontzorgd met onze dienstverlening. Zowel scholen als leerlingen kunnen alles regelen via de online serviceportalen.

Over TIG – The Implementation Group

Business Intelligence-oplossingen voor het onderwijs Van data naar betekenisvolle informatie; met de oplossingen van TIG zetten scholen gegevens om naar betekenisvolle informatie. TIG is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van praktische en oplossingsgerichte business intelligence (BI) dashboard- en analyse-applicaties voor het onderwijs en haar ketenpartners; van primair tot hoger onderwijs. Het stelt onderwijsinstellingen in staat weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de juiste inzichten. Het Coaching Dashboard helpt mentoren en docenten snel en eenvoudig bij het volgen van de ontwikkelingen van leerlingen. Het signaleren van leerlingen die aandacht nodig hebben id gemakkelijk door de actuele gegevens uit onder andere Magister over onder andere cijfers, verzuim en meldingen. Deze zijn direct beschikbaar in overzichtelijke grafieken. Het Management Dashboard voorziet bestuurders in integrale stuurinformatie. Door data uit verschillende applicaties samen te brengen, te combineren en overzichtelijk te presenteren is het Management Dashboard een oplossing voor inzicht en overzicht in integrale stuurinformatie.