Iedere dag weer zetten wij samen de onderwijswereld AAN

Wat wil Iddink Group betekenen voor het onderwijs – voor docenten, voor leerlingen en voor hun ouders/verzorgers? Die vraag staat centraal in alles wat we doen. Het sleutelwoord is AAN. Wij willen mogelijk maken dat leerlingen en docenten zichzelf kunnen ontwikkelen, elke dag weer.

AAN staan betekent in onze visie dat er energie stroomt. Energie die leerlingen gebruiken om te ontdekken, samen te werken aan opdrachten, plezier te maken met elkaar en te leren. Energie die docenten inzetten om hun leerlingen te motiveren, en hun kennis en expertise over te dragen. Wij willen eraan bijdragen dat leerlingen en docenten maximale energie hebben om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat doen wij door het leren en lesgeven voor hen optimaal te ondersteunen met geavanceerde, innovatieve producten en diensten. AAN staan is deze tijd anders dan twintig jaar geleden. Schoolboeken zijn allang niet meer de enige kennisdragers, en misschien in de nabije toekomst ook niet meer de meest logische. Digitalisering in het onderwijs biedt toegang tot bronnen op elk niveau en uit talloze kennisgebieden: dat brengt de hele wereld binnen handbereik. AAN staan gaat naar onze mening ook over leren op een manier die bij jou past: in je eigen tempo, met je eigen leerdoelen en aansluitend bij je eigen toekomstdromen. Dat geldt voor leerlingen, maar óók voor docenten. Alles wat hen helpt hun lessen uitdagender en motiverender te maken geeft energie. En die energie kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om leerlingen waar nodig extra te ondersteunen met aanvullende uitleg of verdiepende opdrachten. AAN staan is een basishouding die we zelf ook van harte omarmen: elke dag weer werken we in teams en afdelingen, en als individuen met veel energie om de wereld van het onderwijs verder te brengen op het gebied van digitalisering, personalisering en flexibilisering. Fijn dat jij ook on board bent!