Werken in een beursgenoteerd bedrijf

Deze paragraaf is zonder twijfel de belangrijkste van het Onboarding Magazine. Daarom vragen we je wat hierna volgt met volle aandacht te lezen.

Iddink Group maakt, als onderdeel van Sanoma Learning, deel uit van Sanoma Group, een bedrijf dat beursgenoteerd is aan de Nasdaq in Helsinki. Deze positie – en het feit dat we met (big) data werken – maakt dat we bovengemiddeld zorgvuldig moeten omgaan met vertrouwelijke informatie. Daarom wordt iedere medewerker hier jaarlijks op getoetst via e-learnings. Onze relaties en belanghebbenden weten dat wij op ethisch verantwoorde wijze handelen, open en eerlijk zijn en dat wij ons houden aan wetten en regels. Het intern en extern delen van beursgevoelige informatie is gebonden aan specifieke regelgeving. Zo kan het zijn dat bepaalde informatie alleen openbaar wordt gemaakt wanneer de beurs gesloten is. Dat beïnvloedt ook de manier en het tijdstip waarop we medewerkers kunnen informeren. Vanwege de beursnotering mag je onder geen beding vertrouwelijke informatie delen met externen. Dat betekent in ieder geval: Niet praten met de pers Goed bedoeld snel een vraag beantwoorden van een journalist? Dat is niet wenselijk binnen ons bedrijf, omdat je antwoord uit de context kan worden gehaald en daardoor mogelijk schadelijk is voor de organisatie. Onze woordvoerder Pieter Dubois handelt vragen van de media af en afhankelijk van het type vraag heeft hij hierover contact met de inhoudelijk verantwoordelijke binnen onze organisatie of de afdeling Communicatie van Sanoma Learning.

Strikte spelregels voor samenwerking

Onze gedragscode

Compliance- trainingen