Dank voor het lezen van Magister Magazine. Laat ons gerust weten wat u van deze uitgave vond. Heeft u een vraag over een artikel of een suggestie voor de inhoud van een volgende editie? Wij horen het graag via communicatie@iddinkgroup.com

© Iddink Group

Uitgaven van Iddink Group B.V. Afdeling Communicatie Mei 2021

Aan de inhoud van dit Magister Magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iddink Group B.V.

Foto’s zijn o.a. gemaakt door: Link Design, 123RF, Ruud Peijnenburg.

Eindredactie: 1411 Media | Ontwerp: Blauwe Zone