Nieuwe successen

De tijd die u dit jaar heeft gestoken in het ontwikkelen van materiaal voor uw lessen, bent u niet zomaar kwijt. U kunt uw succesvol ontwikkelde studiewijzer gewoon meenemen naar het volgende schooljaar. Daarmee houdt u tijd over voor een stukje review en eventuele uitbreiding.

We laten u graag kennismaken met nieuwe successen waarmee ook ú in uw dagelijkse praktijk een verschil kunt maken. We hebben daarvoor goed geluisterd naar de wensen en feedback van onze klanten. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuw overzicht om verzuim op groeps- of klasniveau inzichtelijk te maken. Aan de hand van dat overzicht ziet u al in een vroeg stadium of (extra) begeleiding nodig is. Juist in deze uitdagende tijd kan dat een belangrijk hulpmiddel zijn. Vanaf de start van het volgende schooljaar is het ‘Informatie verzuimoverzicht’ beschikbaar in het Innovatiepakket.   

Een ander belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Voor zo’n OPP worden veel verschillende formats gebruikt. In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden werkten we aan een standaard: een OPP-module in Magister. We brachten het OPP-proces terug tot een helder proces dat maar drie stappen telt. Aan de hand van die drie stappen kunnen gebruikers eenvoudig, efficiënt en veilig een OPP opstellen, beheren en delen. Vanaf start schooljaar is de OPP-module beschikbaar in het Innovatiepakket.    U start uw schooljaar extra goed als u de namen van leerlingen snel kent. Daarom hebben we in Magister verrijkt met een Memory-achtig Wie-Is-Wie spel. Op die manier kunt u in de aanloop naar de eerste lessen al oefenen met de namen van uw leerlingen. Handig!

Informatie verzuimoverzicht

Ontwikkelingsperspectiefplan

Een goede voorbereiding