image

Mentoren en docenten geven ons regelmatig als feedback dat zij de behoefte hebben om verzuim ook op groeps- of klasniveau te zien. Tot op dit moment is wel alle verzuim van de leerling (ziek, te laat, boeken vergeten, uitgestuurd, etc.) op detailniveau te bekijken. We begrijpen dat snel overzicht van een groep of klas een stuk efficiënter kan werken. En dat zo’n overzicht vroegtijdige signalering voor (extra) begeleiding mogelijk maakt. Om dit te ondersteunen, is in Magister het ‘Informatie verzuimoverzicht’ in ontwikkeling, samen met docenten en mentoren. We leggen graag uit hoe dat in zijn werk gaat.

Het ontwerp

Met de behoefte van de docenten en mentoren als uitgangspunt hebben de experts op dit gebied samen met ons UX Team een ontwerp gemaakt. UX staat voor ‘User Experience’. Het doel van een UX-ontwerp is om de gebruiker te helpen om zo effectief en prettig mogelijk zijn taken te laten uitvoeren in Magister. 

De eerste versie door docenten getest

Met dit ontwerp hebben we een eerste versie van het overzicht gemaakt. Een goed moment om bij mentoren en docenten te testen of we op de goede weg zijn met behulp van een zogeheten ‘usability test’. Voor deze eerste test hebben we met vijf mentor-docenten van verschillende scholen het overzicht getest. We lieten hen een aantal taken uitvoeren. Opzoeken hoe vaak mentorleerlingen van groep X er in totaal uitgestuurd zijn in een bepaalde periode, bijvoorbeeld.

Waarom wordt Magister uitgebreid met deze functionaliteit?

Harald van Voorst, Product Manager van Magister, legt dat haarfijn uit. “Het coachen van leerlingen wordt steeds belangrijker. Dat kwam naar voren in meerdere gesprekken die we met gebruikers voerden. Om die reden hebben we het Coaching Dashboard ontwikkeld, samen met onze partner TIG. Maar we willen binnen Magister ook mentoren en docenten beter ondersteunen bij het coachen van leerlingen. Daarom ontwikkelen we nu het Informatie verzuimoverzicht. Zo krijgen mentoren, zeker in deze tijden van minder persoonlijk contact, nog sneller inzage in het gedrag van hun leerlingen en kunnen ze efficiënter acteren. De gebruikerspanels reageren erg positief op de designs, dus daar ben ik heel blij mee!”

Ontwikkelingsperspectiefplan

Een goede voorbereiding