image

Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden. De Wet passend onderwijs schrijft het zelfs voor bij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Voor het opstellen van een OPP zijn er echter weinig richtlijnen. Scholen gebruiken allerlei verschillende formats en sjablonen, terwijl samenwerkingsverbanden deze allemaal één voor één moeten verwerken. Tegelijkertijd bevat het OPP gevoelige persoonlijke gegevens waar we allemaal zorgvuldig mee om moeten gaan.

In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden zijn we aan de slag gegaan met een oplossing: een OPP-module in Magister. Het doel is om hen te ondersteunen in het eenvoudig, efficiënt en veilig opstellen van OPP’s, deze te beheren en, met afgekaderde rechten, te kunnen delen.

In drie stappen naar een OPP

Samen met gebruikers van OPP’s is het proces en de belangrijkste elementen geanalyseerd en vertaald naar een proces dat drie stappen telt.

In de eerste stap worden gegevens automatisch opgehaald en kunnen deze aangevuld worden. In stap twee vindt de analyse van de ondersteuningsbehoefte plaats en in stap drie kunnen de doelstellingen voor de leerling geformuleerd worden.

Op 12 mei is een uitgebreid webinar geweest. Heeft u het gemist? U kunt het webinar alsnog terugkijken door onderstaand formulier in te vullen.

Ook in de OPP-module van Magister staat veiligheid voorop. In de module worden de rechten voor bewerken

(mentor, zorgcoördinator) en lezen (leerling, ouder(s)/verzorger(s)) expliciet geregeld.

Beschikbaar vanaf start komend schooljaar

De OPP-module wordt op dit moment verder ontwikkeld, getest met gebruikers en aangescherpt op basis van de gebruikerstesten zodat hij bij de start van het schooljaar direct optimaal ingezet kan worden. Vanaf het begin schooljaar 2021 – 2022 is de OPP-module in Magister beschikbaar als onderdeel van het Innovatiepakket. Wilt u meer weten over de manier waarop u het OPP kunt inzetten op uw school? En bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het Magister Innovatiepakket? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Informatie verzuimoverzicht

Een goede voorbereiding