Veiligheid

Data security staat hoog op de agenda van elke onderwijsinstelling. Iedereen in de organisatie begrijpt waarom het zo belangrijk is dat privacygevoelige informatie niet op straat belandt. En waarom het verstandig is dat leerlinggegevens worden geraadpleegd in de veilige Magister omgeving en niet via lokale downloads. Tegelijkertijd denken de meeste mensen dat een hack of een datalek alleen anderen overkomt. Niets is minder waar.

Uit gegevens van Microsoft*) blijkt dat in januari 2020 meer dan 1,2 miljoen accounts waren gecompromitteerd. Dat betrof op dat moment ruim 0,5 procent van álle bedrijfsaccounts op hun systemen. En dat was een gewone januarimaand; een maand als alle andere. Als je dat gemiddelde doortrekt naar een school met duizend leerlingen, zou er dus in één maand sprake zijn van vijf gecompromitteerde accounts.

Uit de informatie van Microsoft blijkt ook dat de meeste accounts veilig waren gebleven als de gebruikers voor twee-factor-authenticatie (2FA) hadden gekozen. Mede om die reden is 2FA binnen Magister verplicht voor u en andere onderwijsondersteunende medewerkers. Maar eigenlijk zou elke medewerker, elke docent, iedere leerling en elke ouder of verzorger twee-factor-authenticatie moeten gebruiken. Een hack of een datalek kan u ook overkomen. Bij Magister besteden we daar veel aandacht aan. Samen houden we alle gegevens veilig. *) Bron: RSAConference 2020 Alexander Weinert, Microsoft’s Director of Identity Security

Ontdek hoe Magister veiligheid van álle gebruikers op één zet