Efficiëntie

Alles wat u in 2021-2022 wilt doen, moet uit de bekostiging van uw organisatie komen. Dat bedrag voor personele en materiële kosten is rechtstreeks gelinkt aan het aantal leerlingen dat uw school komend schooljaar telt. En aan zaken als leeftijd en het type onderwijs dat leerlingen volgen. Uit ervaring blijkt dat controle in Magister van alle mutaties en uitwisseling met DUO echt loont.

Magister is de plek waar ál deze zaken zichtbaar zijn. Zoals Magister ook het systeem is waarmee u aan DUO laat weten hoe de leerlingpopulatie van uw school er volgend jaar uit zal zien. Wij laten u graag zien hoe u Magister óók kunt gebruiken om te controleren of alle mutaties correct zijn uitgewisseld met DUO. Door eventuele fouten snel te detecteren, voorkomt u problemen met de bekostiging.

In het jaar 2021-2022 krijgt u de gelegenheid om uw budget te verhogen nu de overheid geld vrijmaakt voor het inlopen van achterstanden die het gevolg zijn van COVID-19. U kon tot 2 mei jl. een nieuwe aanvraag indienen voor de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Wanneer het subsidieplafond van 2021 niet bereikt wordt, kunt u van 1 tot en met 13 juni 2021 opnieuw een aanvraag indienen. Natuurlijk wilt u die extra financiering zo goed mogelijk inzetten om eventuele corona-achterstanden aan te pakken. Daarom laten wij u in deze special graag zien hoe u leerlingen persoonlijk en doelgericht kunt helpen om achterstanden in te lopen. Doe er uw voordeel mee!

Ontdek hoe u mutaties slim controleert met Magister

Handvatten voor uw schoolplan

Help leerlingen om corona-achterstanden in te lopen