image

De invoer van de PTA’s in Magister ging nog nooit zo makkelijk en snel als nu! Met de nieuwe importfunctionaliteit binnen Magister importeert u alle PTA-toetsen met bijbehorende informatie zoals wegingen, herkenbaarheid, duur, eindtermen en type toets heel eenvoudig in Magister. Het afgelopen jaar zijn ook het type toets, de toetsvorm en een uitgebreide uitleg toegevoegd aan de import en export van het PTA. Zo kan het volledige PTA ingelezen worden, per vak of zelfs voor álle vakken.

Nooit meer stress

Scholen hebben behoefte aan zekerheid over de foutloze inrichting van het PTA. U wilt bijvoorbeeld snel controles uit kunnen voeren op volledigheid van afname door leerlingen. Het exportbestand kunt u op school als PTA-format gebruiken voor de vaksecties. Eventuele aanpassingen kunnen eenvoudig geïmporteerd worden. Van stress is geen sprake meer. U kunt het PTA op tijd aanleveren bij de inspectie. Het PTA-boekje haalt u eenvoudig uit Magister.

Voortbouwen op het bestaand PTA

Omdat het vorige PTA vaak als basis dient voor het volgende PTA, is het mogelijk om snel een export te maken per vak van het huidige PTA. Die exportbestanden worden vervolgens door de vaksecties gecontroleerd en aangevuld. Op deze manier worden wijzigingen direct in het juiste format toegepast. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, kan de vaksectie het bestand weer aanleveren bij de administratie.

Enorme tijdsbesparing

Wanneer de bestanden zijn aangepast door de vaksectie kan het bestand weer ingelezen worden in Magister. Tijdens de import wordt het bestand gecontroleerd. Klopt het format en is alles op de juiste manier aangeleverd? Dan worden de PTA-toetsen binnen no-time aangemaakt in Magister. Het is dus niet meer nodig om iemand van de administratie de papieren PTA’s dagenlang te laten invoeren en controleren. Zo realiseert u een enorme tijdsbesparing!

Webinar PTA op orde 11 mei terugkijken

In het webinar wordt uitgebreid ingegaan op de winst die u behaalt met een goede beschrijving van verantwoordelijkheden, een tijdspad met werkafspraken en een heldere cijferstructuur. Daarnaast komt de directe vertaling hierover in Magister terug. Leer van onze experts en bekijk uw PTA met deze tips! Wilt u uw cijferstructuur van het PTA optimaal inrichten? Maak dan gebruik van de training op 14 juni a.s.! De huidige inrichting wordt geanalyseerd en er worden handvatten gegeven om de structuur te verbeteren en controle uit te voeren.

Het nieuwe schooljaar wordt dynamischer

Data opschonen voor start schooljaar

Werken in Magister gemakkelijker en effectiever door training