image

Om uw onderwijsondersteunende medewerkers efficiënter en zelfverzekerder hun werk in Magister te kunnen laten doen, is training onontbeerlijk. En voor specifieke taken zijn meerdere trainingen te adviseren. Magister is immers het hart van uw schoolorganisatie en volledig verweven met alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Dat vergt inzicht en kennis van zaken, zodat uw processen naadloos kunnen blijven lopen.

Uw school kan kiezen voor landelijke trainingen en/of trainingen op uw eigen locatie(s).

Met betrekking tot de start van het nieuwe schooljaar lichten we een aantal landelijke trainingen voor u uit. Bij elke training is er uitgebreid de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen aan de experts en ervaringen te delen met andere cursisten. Uiteraard wordt er intensief geoefend.

Basisopleiding Leerlingadministratie (4 dagen)

De taken op de leerlingadministratie zijn vaak zo divers en ingrijpend in de hele organisatie dat een brede kennis van en vaardigheden met Magister noodzakelijk zijn. Tijdens de trainingsdagen nemen wij uw medewerker mee in de volgende onderwerpen:

 • Leerlingenoverzichten en hulpmiddelen
 • Exporteren van gegevens
 • Leerlingdetailkaarten + hulptabellen
 • OSO (Overstapservice onderwijs)
 • Collectieve aanmeldingsacties
 • Vakkenpakketten
 • Aanwezigheid
 • Cijfers
 • Activiteiten
 • Communicatie
 • Rappportages

Voor wie?

Startende en relatief nieuwe medewerker(s) leerlingadministratie

Cijferstructuur / PTA (1 dag, 2 mogelijkheden)

Het inrichten van een goede cijferstructuur en PTA komt heel precies. In deze training wordt de huidige inrichting geanalyseerd en worden handvatten gegeven om de structuur te verbeteren. Uw medewerker is naderhand in staat een eigen cijferstructuur in te richten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Cijferstructuur

- Cijferperioden

- Cijferkolommen, kolomkoppen, cijferteksten

- Collectief cijferkolommen aanpassen

 • PTA

- Mogelijkheden PTA-toetskolommen

- Export en import

- Controle

 • Diversen

- Cijfer berekenen, kopiëren, verwijderen

- Cijferkolomverzameling

- Rapportage

Voor wie?

OOP-medewerkers en examensecretarissen die belast zijn met de inrichting van de cijferstructuur inclusief PTA.

Basisfunctionaliteit (1 dag, 2 mogelijkheden)

Een training met natuurlijk basiskennis, maar ook met handigheidjes op basis van actualiteit en met tips en trucs uit de praktijk. Deze training maakt het werken in Magister gemakkelijker en effectiever. Na deze training heeft uw medewerker een goed beeld van de diverse mogelijkheden die Magister in de basis kent.

Voor wie?

Voor uw medewerker die nog maar kort met Magister werkt. Of voor de medewerker die al wel met Magister werkt maar de basiskennis nog niet helemaal heeft. Of omdat uw school binnenkort met Magister aan de slag gaat.

BRON VO Koppeling bekostiging (dagdeel, 2 mogelijkheden)

U wilt dat uw medewerkers goed overweg kunnen met de nieuwe uitwisseling BRON ten behoeve van de bekostiging vanuit Magister. In deze training komt natuurlijk de uitwisseling met DUO aan bod en hoe de hulpmiddelen OBO en RO kunnen worden gebruikt ten behoeve van de 1 oktober telling. U bent verzekerd dat de volgende onderwerpen van binnen en buiten worden behandeld:

 • Algemene uitleg BRON-module
 • Identificatie van nieuwe leerlingen
 • Mutaties
 • Terugmeldingen
 • Bekostigingsgrondslagen/OBO/RO/TBG-i
 • SE- en CE-cijfers
 • Examencijfers, 1e , 2e en 3e tijdvak
 • Overzichten en rapportage
 • Proces binnen de school

Voor wie?

Voor medewerkers bekostiging leerlingtelling, applicatiebeheerders en administratiemedewerkers in het voortgezet onderwijs.

Voor álle trainingsmogelijkheden

Het nieuwe schooljaar wordt dynamischer

Wereldrecord PTA foutloos invoeren gebroken!

Data opschonen voor start schooljaar