image

Onderwijs op afstand is de afgelopen maanden de norm geworden. Om dit te kunnen faciliteren is de opslagruimte binnen Magister uitgebreid. Gebleken is dat scholen veelvuldig en intensief van deze mogelijkheid tot extra opslag gebruik gemaakt hebben.

Echter wij willen u erop attenderen dat de voortdurende groei van data en dataopslag gevolgen kan hebben voor de performance en stabiliteit van uw Magister-omgeving. Daarnaast loopt u het risico dat u niet AVG- compliant bent als u grote hoeveelheden data opgeslagen heeft die u wellicht niet (meer) gebruikt, of waarvoor geen doelbinding (meer) is. Om instabiliteit te voorkomen, gebruiksvriendelijkheid te verbeteren én om aan de AVG-voorwaarden te voldoen, adviseren wij u om kritisch te kijken naar uw ELO gebruik en de opslag van historische gegevens. Sinds april dit jaar kan in Magister collectief bijlagen bij berichten en ingeleverd werk van opdrachten van vorige lesperioden worden verwijderd. Schoon waar mogelijk zo spoedig mogelijk op. Bij voorkeur vóór start schooljaar. Uw beheerder vindt de volledige instructie via Magister Service> Bibliotheek > Magister > Algemeen. Op deze manier kunt u met een frisse en opgeschoonde database aan het nieuwe schooljaar beginnen!

Het nieuwe schooljaar wordt dynamischer

Wereldrecord PTA foutloos invoeren gebroken!

Werken in Magister gemakkelijker en effectiever door training