image

De coronapandemie heeft geweldig veel impact op het verloop van de aankomende eindexamenperiode. Corona-eisen én nieuwe overheidsregels zorgen ervoor dat de meeste draaiboeken en procedures nutteloos zijn. Goed inspelen op de nieuwe regels vraagt veel, zowel van de scholen als van het team achter Magister. Om de juiste beslissingen te nemen rondom de examenfunctionaliteiten ging Magister uitgebreid in overleg met de gebruikers.

Voor een soepel verloop van de examenperiode is Magister onmisbaar. Om te zorgen dat dit ook tijdens de examens van 2021 zo zou blijven, zocht Magister de dialoog met Magister experts van uiteenlopende scholen. Tijdens twee digitale sessies spraken deze experts met vertegenwoordigers van Magister over de inhoud, mogelijkheden en knelpunten van de eindexamenfunctionaliteit in Magister. Twee experts uit de groep zijn Hans Hagemann, specialist informatievoorziening bij de Purmerendse Scholengroep en al bijna tien jaar bestuurslid van Meesters Met Magister en Loet van Haperen, docent Informatica op het Sondervinck College en lid van de Magister Expertgroep. Hagemann was nauw betrokken bij de implementatie van Magister binnen de Purmerendse Scholengroep.

Slapeloze nachten

Na het afkondigen van de maatregelen rondom toetsing en examinering in het examenjaar 2021 zagen beide experts opeens een boel werk op hun scholen afkomen. Hagemann: “Je mag hier geen fouten in maken. Daarom liggen er uitgebreide draaiboeken klaar voor deze periode. Door corona en de nieuwe maatregelen heb je plotseling niets meer aan die systematiek. Onze beleidsmedewerker bedrijfsvoering had daar slapeloze nachten over.” Verschillende scholen uitten hun zorgen bij Magister. “Bij ons was er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de taakverdeling”, vertelt Van Haperen. “Wat regelt Magister en wat wordt er van de scholen verwacht? Kunnen we bijvoorbeeld, net als voorheen met één druk op de knop bepalen of iemand geslaagd is of is er meer werk nodig? Ook de tijdvakkeuze was een ding. Hoe laten we leerlingen op tijd een keuze maken voor een tijdvak en hoe krijgen we dat administratief rond?” Die vragen leefden bij meer scholen. “We hebben onze zorgen kenbaar gemaakt bij Magister”, vertelt Hagemann. “Dat is denk ik de aanleiding geweest voor Magister om in hoog tempo een gesprek aan te gaan.”

Digitale themasessies

Tijdens de digitale themasessies werden de deelnemers eerst meegenomen in de veranderde regelgeving en de effecten daarvan op Magister en de gebruikers. Van Haperen. “Vervolgens werden er verschillende scenario’s voorgelegd. We konden aangeven welke scenario’s onze voorkeur hadden en er was ruimte om daar inhoudelijk over te discussiëren.” Veel zaken die in het expertoverleg aan bod kwamen, vonden hun weg naar Magister. Zo is het heel eenvoudig om rapportages te draaien en snel in beeld te krijgen wat verschillende leerlingen in de tijdvakken gaan doen. De aanpassingen in Magister verlichten de administratieve druk bij de scholen en voorkomen handmatig werk. Dit verlicht de werkdruk bij gebruikers en voorkomt fouten.

Fijne manier van werken

Van Haperen en Hagemann zijn het er beiden over eens dat de sessies een fijne manier van werken zijn. “Deze aanpak doet recht aan beide kanten van de tafel”, vindt Hagemann. “Het was heel plezierig. Je merkt dat het geen feestje is van een school of een bestuur, maar van iedereen. Er werd gedacht: hoe gaan we dit met z’n allen oplossen?” De twee experts zouden graag nog een derde sessie inplannen voor de verfijning van details, maar daar is in deze chaotische periode geen tijd meer voor. “Wij zagen natuurlijk een hele berg werk op ons afkomen waarbij op dat moment, zeker in december, de regels nog niet eens erg helder waren. Ik moet zeggen dat zeker Magister daar een behoorlijk voortouw in genomen heeft om te zorgen dat die regels helder werden.” Zowel Hagemann als Van Haperen voelen zich gehoord door Magister. Hagemann: “Als ik even kijk naar de examenontwikkelingen dan denk ik dat ze goed naar ons geluisterd hebben. We zijn daar echt door ze in meegenomen.” Of Magister in de toekomst weer op deze manier te werk moet gaan? “Zeker, stelt Van Haperen. “Punt.”

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van de mogelijkheden van Magister?

Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

DUO interview