Nieuwe successen

We geven u graag inzicht in nieuwe successen die ook voor uw school een verschil kunnen maken. Op basis van feedback en klantwensen komt een nieuw overzicht om verzuim op groeps- of klasniveau te zien. Hiermee is vroegtijdige signalering voor (extra) begeleiding mogelijk en juist in deze tijd een belangrijke tool. Vanaf start schooljaar is het ‘Informatie verzuimoverzicht’ beschikbaar in het Innovatiepakket.

Een ander belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Helaas worden veel verschillende formats gebruikt. In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden is gewerkt aan een standaard: een OPP-module in Magister. Het proces en de belangrijkste elementen geanalyseerd en vertaald naar een proces dat drie stappen telt. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig, efficiënt en veilig een OPP opstellen, beheren en delen. Vanaf start schooljaar is de OPP-module beschikbaar in het Innovatiepakket.

"De docent start het schooljaar goed als hij/zij de namen van de kinderen snel kent. Daarom hebben we in Magister een Wie-Is-Wie spel toegevoegd, een Memory-achtige spel. Op die manier kan de docent al oefenen voordat de werkelijke lessen starten."

Ontwikkelingsperspectiefplan

Informatie verzuimoverzicht

Nieuwe leerlingen